The Time Now > ยูกันดา > Nebbi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nebbi, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 2:17:30 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
2158 กิโลเมตรจาก Nebbi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
91.42°F
68°F
16.78 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
52%
29.95 "Hg
10 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
7:05 PM
12:2
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:51 AM
4:11 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
70°F
63°F
63°F
86°F
72°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
75°F
63°F
63°F
82°F
75°F
66°F
70°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
54°F
50°F
50°F
50°F
48°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
5°เหนือ
5 mph
285°ตะวันตก
5 mph
356°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
7 mph
349°เหนือ
6 mph
288°ตะวันตก
7 mph
348°เหนือ
9 mph
343°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
52%
70%
64%
29%
49%
54%
37%
ทัศนวิสัย
42 ไมล์
28 ไมล์
22 ไมล์
30 ไมล์
42 ไมล์
27 ไมล์
24 ไมล์
40 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
88°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
66°F
75°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
90°F
72°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
45°F
43°F
46°F
50°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
338°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
8 mph
342°เหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
30%
26%
25%
28%
34%
51%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
3%
6%
50%
77%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
97°F
99°F
91°F
95°F
100°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
70°F
72°F
63°F
70°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
90°ตะวันออก
4 mph
170°ใต้
1 mph
280°ตะวันตก
2 mph
10°เหนือ
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
0
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
37%
51%
56%
41%
55%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
51%
65%
65%
63%
62%
68%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด