The Time Now > ยูกันดา > Nebbi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nebbi, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 1:05:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2158 กิโลเมตรจาก Nebbi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
ไม่มีลม
94%
30.09 "Hg
5.6 ไมล์
จ. 21 ต.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:39 PM
12:4
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:18 AM
12:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
68°F
63°F
64°F
72°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
68°F
63°F
64°F
70°F
64°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
63°F
64°F
66°F
63°F
61°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
105°ตะวันออก
4 mph
266°ตะวันตก
2 mph
168°ใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
268°ตะวันตก
6 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
91%
97%
96%
84%
92%
95%
100%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
68%
67%
56%
68%
28%
43%
37%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
72°F
77°F
77°F
81°F
77°F
86°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
70°F
77°F
79°F
81°F
77°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
70°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
259°ตะวันตก
5 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
287°ตะวันตก
4 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
85%
76%
74%
69%
82%
88%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
89%
92%
95%
80%
86%
85%
69%
ฝนตก
0.9 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
84°F
88°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
72°F
77°F
77°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
170°ใต้
2 mph
90°ตะวันออก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
85%
75%
89%
89%
80%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
84%
72%
68%
76%
76%
61%
67%
ฝนตก
0.76 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nebbi

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด