The Time Now > ยูกันดา > Masindi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Masindi, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 11:13:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2196 กิโลเมตรจาก Masindi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
ไม่มีลม
89%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
7:04 PM
12:2
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:14 AM
1:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Masindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
72°F
86°F
70°F
61°F
59°F
88°F
72°F
ระดับที่สบาย
63°F
73°F
84°F
75°F
61°F
59°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
48°F
52°F
55°F
48°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
342°เหนือ
3 mph
339°เหนือ
4 mph
339°เหนือ
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
2°เหนือ
4 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
71%
26%
51%
86%
69%
23%
41%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
16 ไมล์
41 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
24 ไมล์
44 ไมล์
32 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Masindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
88°F
88°F
102°F
100°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
59°F
61°F
63°F
63°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
84°F
82°F
82°F
99°F
97°F
90°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
46°F
45°F
41°F
43°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
341°เหนือ
ไม่มีลม
7 mph
350°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
24%
25%
24%
21%
14%
17%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
1%
2%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
88°F
90°F
100°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
52°F
43°F
41°F
52°F
72°F
63°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
10°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
19%
18%
26%
51%
38%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
3%
6%
63%
62%
45%
ฝนตก
-
-
-
-
0.15 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Masindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด