The Time Now > ยูกันดา > Masaka > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Masaka, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 1:59:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2195 กิโลเมตรจาก Masaka
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
64.4°F
ไม่มีลม
88%
0 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:42 AM
6:48 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:08 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
57°F
82°F
66°F
61°F
61°F
75°F
64°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
84°F
66°F
61°F
61°F
77°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
59°F
63°F
59°F
63°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
15°เหนือ
4 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
343°เหนือ
4 mph
356°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
100%
46%
86%
93%
100%
68%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
10%
27%
12%
11%
35%
75%
38%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
75°F
79°F
77°F
79°F
82°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
61°F
61°F
61°F
59°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
77°F
75°F
79°F
82°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
64°F
61°F
64°F
63°F
57°F
54°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
112°ตะวันออก
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
73%
62%
71%
64%
43%
36%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
83%
99%
99%
99%
99%
89%
53%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
63°F
70°F
63°F
50°F
75°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
10°เหนือ
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
62%
78%
59%
37%
91%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
84%
96%
53%
88%
47%
92%
99%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด