The Time Now > ยูกันดา > Masaka > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Masaka, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 11:06:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2195 กิโลเมตรจาก Masaka
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
66.2°F
ไม่มีลม
94%
30.15 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
7:10 PM
12:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:40 AM
10:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
64°F
61°F
59°F
77°F
66°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
73°F
64°F
61°F
59°F
79°F
66°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
59°F
61°F
61°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
88°ตะวันออก
4 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
187°ใต้
4 mph
91°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
82%
91%
97%
60%
81%
87%
94%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
47%
11%
34%
47%
8%
35%
43%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
77°F
72°F
77°F
75°F
79°F
93°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
59°F
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
68°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
73°F
77°F
75°F
77°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
61°F
59°F
59°F
61°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
111°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
173°ใต้
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
65%
71%
54%
62%
61%
34%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
63%
63%
49%
79%
50%
58%
6%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
50°F
48°F
43°F
50°F
39°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
7 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
13 mph
350°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
27%
24%
21%
27%
17%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Masaka

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด