The Time Now > ยูกันดา > Luwero > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Luwero, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 5:07:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
2247 กิโลเมตรจาก Luwero
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
64.4°F
9.94 mph 10° เหนือ
94%
29.95 "Hg
5.6 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
6:36 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:42 PM
6:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Luwero

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
77°F
72°F
70°F
66°F
79°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
66°F
79°F
73°F
70°F
66°F
81°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
282°ตะวันตก
4 mph
174°ใต้
5 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
192°ใต้
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
68%
78%
86%
89%
61%
81%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
51%
49%
45%
37%
56%
56%
43%
37%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Luwero

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
81°F
82°F
84°F
86°F
81°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
68°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
81°F
82°F
84°F
84°F
81°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
66°F
64°F
64°F
59°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
199°ใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
159°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
65%
63%
57%
52%
45%
50%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
91%
77%
48%
6%
41%
40%
54%
94%
ฝนตก
1.09 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
1.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
68°F
70°F
70°F
70°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
200°ใต้
6 mph
270°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
4 mph
10°เหนือ
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
80%
83%
85%
83%
73%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
82%
94%
95%
85%
94%
93%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.68 นิ้ว
1.72 นิ้ว
1.26 นิ้ว
0.91 นิ้ว
1.5 นิ้ว
1.88 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Luwero

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด