The Time Now > ยูกันดา > Lugazi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugazi, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 10:50:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2277 กิโลเมตรจาก Lugazi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
ไม่มีลม
89%
30.07 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
6:35 PM
12:6
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugazi

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
70°F
68°F
72°F
79°F
72°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
68°F
68°F
72°F
81°F
70°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
64°F
66°F
68°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
89%
92%
82%
68%
87%
93%
100%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
66%
65%
62%
42%
44%
56%
68%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugazi

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
77°F
73°F
73°F
75°F
70°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
79°F
73°F
73°F
73°F
70°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
68°F
66°F
64°F
66°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
158°ใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
290°ตะวันตก
5 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
71%
75%
81%
79%
79%
85%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
85%
88%
99%
99%
94%
99%
74%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.41 นิ้ว
2.6 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
84°F
90°F
88°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
73°F
72°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
20°เหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
50%
77%
71%
64%
65%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
60%
63%
84%
93%
80%
90%
92%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.12 นิ้ว
1.17 นิ้ว
1.45 นิ้ว
0.76 นิ้ว
1.32 นิ้ว
1.37 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugazi

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด