The Time Now > ยูกันดา > Lira > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lira, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 10:37:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2281 กิโลเมตรจาก Lira
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
ไม่มีลม
89%
30.07 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
6:33 PM
12:
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
73°F
64°F
63°F
84°F
72°F
66°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
75°F
64°F
63°F
86°F
72°F
66°F
72°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
64°F
63°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
79°ตะวันออก
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
3 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
291°ตะวันตก
4 mph
267°ตะวันตก
5 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
68%
90%
100%
48%
82%
92%
80%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
10%
31%
43%
37%
46%
46%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
79°F
77°F
77°F
73°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
66°F
64°F
64°F
61°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
79°F
73°F
73°F
72°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
265°ตะวันตก
6 mph
287°ตะวันตก
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
347°เหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
53%
72%
78%
76%
80%
96%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
54%
99%
99%
96%
90%
77%
73%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.65 นิ้ว
1.55 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
91°F
86°F
90°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
63°F
73°F
68°F
66°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
70°ตะวันออก
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
350°เหนือ
2 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
50%
71%
61%
57%
66%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
49%
63%
60%
64%
65%
68%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด