The Time Now > ยูกันดา > Lira > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lira, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 1:20:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2281 กิโลเมตรจาก Lira
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
ไม่มีลม
74%
30.07 "Hg
ศ. 30 ต.ค. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
6:33 PM
12:3
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:56 PM
5:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 9:23 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
66°F
63°F
70°F
81°F
68°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
66°F
63°F
68°F
82°F
68°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
66°F
63°F
63°F
64°F
66°F
64°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
201°ใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
355°เหนือ
5 mph
19°เหนือ
6 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
188°ใต้
4 mph
287°ตะวันตก
5 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
91%
96%
86%
63%
89%
98%
100%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
69%
40%
44%
79%
36%
7%
10%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
82°F
82°F
84°F
86°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
64°F
63°F
63°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
201°ใต้
7 mph
163°ใต้
7 mph
98°ตะวันออก
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
73°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
68%
61%
61%
54%
52%
46%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
46%
62%
53%
59%
53%
85%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
อ. 10 พ.ย.
พ. 11 พ.ย.
พฤ. 12 พ.ย.
ศ. 13 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
75°F
81°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
63°F
63°F
55°F
61°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
55%
54%
43%
53%
50%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
51%
42%
6%
6%
39%
6%
ฝนตก
0.78 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 30 ต.ค. 2563, 9:23 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด