The Time Now > ยูกันดา > Lira > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lira, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 16 เมษายน 2564 5:26:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2281 กิโลเมตรจาก Lira
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
71.02°F
66.2°F
6.84 mph 180° ใต้
83%
29.98 "Hg
ศ. 16 เม.ย. 2564, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:53 PM
12:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:03 AM
9:31 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 3:33 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
86°F
73°F
68°F
73°F
88°F
72°F
64°F
ระดับที่สบาย
64°F
86°F
75°F
68°F
75°F
88°F
73°F
64°F
จุดน้ำค้าง
64°F
59°F
63°F
63°F
64°F
57°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
162°ใต้
6 mph
169°ใต้
6 mph
178°ใต้
7 mph
94°ตะวันออก
4 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
162°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
42%
70%
86%
73%
35%
74%
93%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
21 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
27 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
4%
7%
12%
8%
5%
12%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 5:02 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 16 เม.ย.
ส. 17 เม.ย.
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
82°F
82°F
82°F
82°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
86°F
82°F
82°F
82°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
166°ใต้
7 mph
169°ใต้
7 mph
170°ใต้
8 mph
178°ใต้
7 mph
177°ใต้
6 mph
167°ใต้
5 mph
200°ใต้
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
40%
43%
54%
52%
52%
57%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
6%
62%
95%
67%
74%
79%
58%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
68°F
75°F
77°F
73°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
66°F
52°F
46°F
61°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
180°ใต้
5 mph
270°ตะวันตก
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
100°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
88%
51%
43%
69%
41%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
31 "Hg
31 "Hg
31 "Hg
31 "Hg
31 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
84%
43%
99%
99%
62%
51%
ฝนตก
1.28 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lira

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 3:33 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด