The Time Now > ยูกันดา > Kampala > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kampala, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 มกราคม 2564 7:32:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2254 กิโลเมตรจาก Kampala
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.93°F
64.4°F
5.59 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
69%
29.86 "Hg
พ. 20 ม.ค. 2564, 6:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
7:03 PM
12:6
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:30 PM
12:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kampala

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 3:15 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
66°F
82°F
73°F
68°F
66°F
81°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
66°F
84°F
73°F
68°F
66°F
82°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
63°F
66°F
64°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
12°เหนือ
4 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
195°ใต้
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
264°ตะวันตก
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
93%
96%
53%
79%
89%
93%
54%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
7%
6%
5%
7%
12%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kampala

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 21 ม.ค.
ศ. 22 ม.ค.
ส. 23 ม.ค.
อา. 24 ม.ค.
จ. 25 ม.ค.
อ. 26 ม.ค.
พ. 27 ม.ค.
พฤ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
79°F
79°F
79°F
90°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
68°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
79°F
79°F
79°F
90°F
91°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
64°F
64°F
63°F
64°F
63°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
178°ใต้
5 mph
190°ใต้
6 mph
176°ใต้
7 mph
180°ใต้
7 mph
193°ใต้
9 mph
170°ใต้
8 mph
170°ใต้
9 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
56%
64%
62%
61%
47%
40%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
60%
57%
50%
45%
42%
42%
5%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
91°F
95°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
66°F
68°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
160°ใต้
8 mph
160°ใต้
9 mph
160°ใต้
10 mph
160°ใต้
10 mph
160°ใต้
10 mph
160°ใต้
11 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
43%
47%
47%
45%
46%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
41%
43%
43%
5%
6%
6%
5%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kampala

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 3:15 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด