The Time Now > ยูกันดา > Kabale > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kabale, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561 10:08:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2076 กิโลเมตรจาก Kabale
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
66.2°F
4.35 mph 270° ตะวันตก
94%
30.12 "Hg
ส. 15 ธ.ค. 2561, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:48 AM
7:00 PM
12:12
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:20 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kabale

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
61°F
55°F
55°F
70°F
61°F
57°F
63°F
ระดับที่สบาย
73°F
61°F
55°F
55°F
72°F
61°F
57°F
63°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
54°F
59°F
61°F
57°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
259°ตะวันตก
3 mph
271°ตะวันตก
5 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
263°ตะวันตก
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
89%
98%
100%
72%
85%
93%
81%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
61%
12%
33%
62%
68%
63%
62%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kabale

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
54°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
73°F
73°F
68°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
59°F
57°F
57°F
57°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
257°ตะวันตก
6 mph
267°ตะวันตก
6 mph
266°ตะวันตก
5 mph
272°ตะวันตก
6 mph
268°ตะวันตก
8 mph
10°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
74%
68%
65%
72%
63%
52%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
70%
69%
67%
69%
48%
53%
51%
5%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
54°F
54°F
52°F
54°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
280°ตะวันตก
7 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
6 mph
10°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
53%
53%
49%
52%
54%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
50%
52%
49%
48%
51%
51%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kabale

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด