The Time Now > ยูกันดา > Bwizibwera > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bwizibwera, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 7:40:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2119 กิโลเมตรจาก Bwizibwera
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
53.6°F
8.7 mph 350° เหนือ
64%
30.04 "Hg
4.35 ไมล์
ศ. 24 ม.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:04 AM
7:13 PM
12:9
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:40 AM
6:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
81°F
72°F
64°F
68°F
81°F
70°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
81°F
75°F
64°F
68°F
81°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
55°F
57°F
54°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
277°ตะวันตก
3 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
358°เหนือ
4 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
49%
65%
77%
71%
39%
58%
77%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
33 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
5%
3%
3%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
77°F
73°F
77°F
82°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
59°F
63°F
59°F
61°F
63°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
79°F
77°F
73°F
77°F
82°F
102°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
55°F
57°F
59°F
59°F
57°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
73°ตะวันออก
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
43%
46%
51%
69%
62%
43%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
3%
6%
87%
91%
52%
86%
ฝนตก
-
-
-
-
0.3 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.66 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
95°F
99°F
100°F
95°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
64°F
75°F
77°F
81°F
73°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
90°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
20°เหนือ
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
68%
76%
85%
68%
52%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
74%
74%
48%
63%
50%
55%
48%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด