The Time Now > ยูกันดา > Bwizibwera > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bwizibwera, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 6:54:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kigali Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2119 กิโลเมตรจาก Bwizibwera
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.08°F
60.8°F
5.59 mph 190° ใต้
65%
30.04 "Hg
อ. 20 มี.ค. 2561, 5:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:01 AM
7:08 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:17 AM
9:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
61°F
63°F
72°F
64°F
59°F
66°F
75°F
ระดับที่สบาย
64°F
61°F
63°F
73°F
64°F
59°F
66°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
61°F
59°F
57°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
282°ตะวันตก
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
90%
90%
71%
85%
94%
84%
63%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
65%
75%
70%
25%
73%
66%
62%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
79°F
77°F
79°F
77°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
57°F
63°F
63°F
63°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
72°F
75°F
79°F
77°F
79°F
79°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
199°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
67%
57%
56%
53%
59%
63%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
75%
66%
34%
45%
56%
55%
50%
58%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.36 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
32°F
57°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
53%
60%
64%
62%
60%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
49%
52%
52%
52%
52%
54%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด