The Time Now > ยูกันดา > Bwizibwera > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bwizibwera, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4:44:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2119 กิโลเมตรจาก Bwizibwera
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
62.6°F
ไม่มีลม
83%
29.98 "Hg
ศ. 22 ก.พ. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:07 AM
7:14 PM
12:7
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:09 PM
8:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 3:28 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
73°F
64°F
57°F
64°F
70°F
63°F
57°F
ระดับที่สบาย
63°F
75°F
64°F
57°F
64°F
72°F
63°F
57°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
59°F
55°F
57°F
59°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
256°ตะวันตก
6 mph
264°ตะวันตก
6 mph
274°ตะวันตก
4 mph
248°ตะวันตก
3 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
264°ตะวันตก
4 mph
269°ตะวันตก
4 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
64%
82%
90%
78%
70%
87%
91%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
20 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
49%
28%
8%
10%
50%
11%
11%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
77°F
75°F
81°F
82°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
63°F
61°F
57°F
50°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
259°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
186°ใต้
5 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
58%
65%
53%
44%
33%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
50%
40%
56%
53%
36%
31%
41%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
ศ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
59°F
55°F
59°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
48%
52%
45%
50%
48%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
51%
52%
49%
53%
51%
52%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 3:28 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด