The Time Now > ยูกันดา > Bwizibwera > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bwizibwera, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 8:07:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
2119 กิโลเมตรจาก Bwizibwera
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
64.4°F
ไม่มีลม
100%
30.09 "Hg
พ. 25 พ.ย. 2563, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
6:48 PM
12:9
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:44 PM
2:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
70°F
64°F
57°F
57°F
77°F
66°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
64°F
57°F
57°F
79°F
66°F
61°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
55°F
61°F
63°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
99°ตะวันออก
4 mph
248°ตะวันตก
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
79%
88%
96%
100%
62%
85%
94%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
74%
79%
35%
10%
12%
33%
44%
41%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
77°F
77°F
73°F
72°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
64°F
63°F
64°F
64°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
252°ตะวันตก
6 mph
255°ตะวันตก
5 mph
270°ตะวันตก
6 mph
253°ตะวันตก
5 mph
20°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
65%
67%
66%
74%
80%
62%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
55%
99%
94%
98%
80%
58%
48%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.68 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
70°F
75°F
68°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
20°เหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
62%
77%
97%
73%
74%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
65%
62%
81%
93%
62%
99%
98%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.97 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.42 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด