The Time Now > ยูกันดา > Bwizibwera > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bwizibwera, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 ตุลาคม 2561 2:05:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2119 กิโลเมตรจาก Bwizibwera
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
66.2°F
4.35 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
88%
30.07 "Hg
อ. 16 ต.ค. 2561, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
6:46 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:51 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 9:17 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
57°F
77°F
64°F
61°F
59°F
77°F
64°F
ระดับที่สบาย
59°F
57°F
79°F
64°F
61°F
59°F
79°F
64°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
63°F
59°F
57°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
285°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
73°ตะวันออก
3 mph
355°เหนือ
4 mph
292°ตะวันตก
4 mph
276°ตะวันตก
6 mph
90°ตะวันออก
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
100%
59%
84%
92%
100%
63%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
37%
55%
33%
32%
54%
62%
63%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
72°F
75°F
81°F
81°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
57°F
61°F
59°F
61°F
63°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
72°F
75°F
81°F
81°F
95°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
61°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
254°ตะวันตก
6 mph
289°ตะวันตก
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
269°ตะวันตก
6 mph
269°ตะวันตก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
100°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
70%
68%
75%
69%
55%
51%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
64%
69%
61%
61%
56%
26%
40%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
97°F
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
63°F
73°F
68°F
66°F
64°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
66%
54%
52%
50%
49%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
53%
12%
49%
45%
12%
49%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bwizibwera

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 9:17 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด