The Time Now > ตุรกี > Istanbul > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Istanbul, ตุรกี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2561 12:50:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Istanbul Ataturk Airport

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
3367 กิโลเมตรจาก Istanbul
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
84.63°F
66.2°F
12.43 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
58%
29.8 "Hg
10 ไมล์
อ. 17 ก.ค. 2561, 12:20 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
8:34 PM
14:48
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:43 AM
11:43 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Istanbul

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
84°F
77°F
79°F
84°F
81°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
79°F
82°F
86°F
82°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
64°F
68°F
63°F
61°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
6 mph
256°ตะวันตก
10 mph
1°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
7 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
2°เหนือ
7 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
49%
65%
70%
49%
52%
74%
70%
ทัศนวิสัย
21 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
57%
68%
11%
5%
70%
13%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Istanbul

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
84°F
82°F
82°F
84°F
88°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
77°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
82°F
82°F
88°F
90°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
63°F
66°F
68°F
66°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
257°ตะวันตก
9 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
81°ตะวันออก
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
50%
51%
61%
59%
51%
53%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
71%
7%
59%
6%
4%
6%
6%
ฝนตก
-
0.14 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
90°F
88°F
88°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
66°F
61°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
10°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
53%
51%
40%
45%
48%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
6%
5%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Istanbul

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด