The Time Now > ตุรกี > Denizli > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Denizli, ตุรกี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 2:55:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cardak

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3203 กิโลเมตรจาก Denizli
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
57.2°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
69%
29.71 "Hg
10 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2563, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
8:28 PM
14:40
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:49 PM
6:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Denizli

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
63°F
91°F
81°F
66°F
73°F
93°F
81°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
91°F
81°F
66°F
75°F
93°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
57°F
61°F
64°F
64°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
168°ใต้
4 mph
3°เหนือ
11 mph
285°ตะวันตก
4 mph
264°ตะวันตก
2 mph
287°ตะวันตก
6 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
10°เหนือ
7 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
99%
32%
52%
92%
74%
35%
57%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
17 ไมล์
43 ไมล์
14 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
30 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
64%
5%
9%
7%
2%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Denizli

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
97°F
99°F
93°F
93°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
63°F
61°F
59°F
73°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
88°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
59°F
50°F
45°F
43°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
264°ตะวันตก
12 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
350°เหนือ
5 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
39%
35%
23%
17%
18%
25%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
71%
5%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
91°F
95°F
95°F
95°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
57°F
54°F
52°F
54°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
340°เหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
25%
36%
30%
28%
30%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
6%
6%
5%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Denizli

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด