The Time Now > ตุรกี > Ankara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ankara, ตุรกี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 2:31:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ankara / Guvercin Lik

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3451 กิโลเมตรจาก Ankara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
44.6°F
ไม่มีลม
40%
29.89 "Hg
10 ไมล์
ศ. 17 ส.ค. 2561, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
7:44 PM
13:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:31 AM
11:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 9:10 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
61°F
91°F
81°F
70°F
64°F
88°F
77°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
88°F
81°F
75°F
64°F
84°F
79°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
41°F
52°F
54°F
54°F
46°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
75°ตะวันออก
4 mph
84°ตะวันออก
5 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
68%
17%
35%
58%
70%
24%
44%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
21 ไมล์
43 ไมล์
34 ไมล์
17 ไมล์
19 ไมล์
38 ไมล์
25 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
2%
1%
3%
5%
8%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
88°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
63°F
61°F
61°F
61°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
81°F
81°F
82°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
43°F
41°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
78°ตะวันออก
9 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
22°เหนือ
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
75°ตะวันออก
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
2
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
27%
23%
23%
20%
21%
21%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
3%
2%
2%
4%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
41°F
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
2 mph
70°ตะวันออก
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
15%
15%
14%
14%
14%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
3%
3%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 9:10 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด