The Time Now > ตุรกี > Ankara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ankara, ตุรกี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 1:45:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ankara / Esenboga

ฝนเบาๆ. หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3451 กิโลเมตรจาก Ankara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
33.8°F
32°F
ไม่มีลม
93%
29.86 "Hg
2.17 ไมล์
จ. 10 ธ.ค. 2561, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
4:23 PM
9:25
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:35 AM
6:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 9:19 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
39°F
50°F
46°F
43°F
39°F
41°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
36°F
46°F
39°F
36°F
32°F
32°F
28°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
39°F
41°F
41°F
34°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
165°ใต้
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
257°ตะวันตก
16 mph
264°ตะวันตก
5 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
4
4
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
100%
66%
82%
90%
82%
68%
87%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
15 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
72%
64%
55%
68%
63%
42%
60%
29%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
45°F
37°F
36°F
39°F
50°F
39°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
30°F
27°F
23°F
28°F
32°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
45°F
32°F
30°F
30°F
34°F
46°F
32°F
28°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
28°F
27°F
34°F
48°F
30°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
170°ใต้
14 mph
256°ตะวันตก
10 mph
265°ตะวันตก
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
160°ใต้
9 mph
10°เหนือ
12 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
74%
68%
82%
90%
64%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
66%
64%
6%
52%
59%
51%
38%
ฝนตก
0.48 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.39 นิ้ว
-
0.17 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.5 นิ้ว


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
34°F
32°F
34°F
36°F
37°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
25°F
23°F
23°F
23°F
23°F
23°F
ระดับที่สบาย
30°F
30°F
30°F
34°F
36°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
21°F
21°F
25°F
23°F
21°F
23°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
250°ตะวันตก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
0
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
54%
67%
59%
51%
52%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
26%
9%
5%
4%
2%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ankara

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 9:19 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด