The Time Now > ไทย > ยะลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ยะลา, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 11:53:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Narathiwat

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7001 กิโลเมตรจาก ยะลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
8.7 mph 100° ตะวันออก
70%
29.95 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:22 PM
11:50
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:58 AM
9:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ยะลา

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
77°F
73°F
72°F
90°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
100°F
77°F
70°F
73°F
95°F
77°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
75°F
72°F
72°F
73°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
82°ตะวันออก
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
94°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
6 mph
99°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
112°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
88%
95%
100%
53%
83%
90%
92%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
8%
10%
25%
31%
12%
25%
37%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ยะลา

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
72°F
73°F
73°F
72°F
70°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
91°F
91°F
90°F
91°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
72°F
70°F
68°F
68°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
96°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
12 mph
98°ตะวันออก
11 mph
106°ตะวันออก
10 mph
100°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
58%
62%
59%
53%
56%
56%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
45%
64%
55%
6%
6%
6%
43%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
91°F
97°F
104°F
120°F
118°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
64°F
72°F
77°F
84°F
84°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
80°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
49%
43%
55%
64%
82%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
7%
6%
5%
47%
62%
64%
72%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ยะลา

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด