The Time Now > ไทย > วังน้ำเขียว > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

วังน้ำเขียว, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559 5:45:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7020 กิโลเมตรจาก วังน้ำเขียว
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
91.42°F
68°F
9.94 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
52%
29.83 "Hg
ส. 13 ก.พ. 2559, 5:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
6:14 PM
11:38
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:11 AM
10:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: ส. 13 ก.พ. 2559, 1:41 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
70°F
99°F
79°F
75°F
81°F
97°F
ระดับที่สบาย
79°F
73°F
70°F
99°F
79°F
75°F
84°F
95°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
64°F
55°F
61°F
64°F
66°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
194°ใต้
3 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
76%
84%
23%
54%
72%
60%
27%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
43 ไมล์
33 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
37 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: ส. 13 ก.พ. 2559, 2:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 14 ก.พ.
จ. 15 ก.พ.
อ. 16 ก.พ.
พ. 17 ก.พ.
พฤ. 18 ก.พ.
ศ. 19 ก.พ.
ส. 20 ก.พ.
อา. 21 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
97°F
90°F
90°F
93°F
99°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
68°F
64°F
63°F
64°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
86°F
86°F
88°F
93°F
90°F
95°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
57°F
54°F
52°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
183°ใต้
8 mph
92°ตะวันออก
9 mph
84°ตะวันออก
8 mph
85°ตะวันออก
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
91°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
29%
39%
36%
29%
22%
32%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 22 ก.พ.
อ. 23 ก.พ.
พ. 24 ก.พ.
พฤ. 25 ก.พ.
ศ. 26 ก.พ.
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
100°F
100°F
102°F
102°F
100°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
100°F
102°F
104°F
106°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
55°F
55°F
55°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
100°ตะวันออก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
27%
25%
24%
25%
28%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
15%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: ส. 13 ก.พ. 2559, 1:41 หลังเที่ยง GMT+7