The Time Now > ไทย > วังน้ำเขียว > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

วังน้ำเขียว, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:12:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7020 กิโลเมตรจาก วังน้ำเขียว
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
9.94 mph 200° ใต้
74%
29.83 "Hg
พ. 21 ก.พ. 2561, 11:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
6:17 PM
11:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:15 AM
10:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 7:07 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
90°F
77°F
73°F
75°F
82°F
77°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
99°F
81°F
73°F
75°F
86°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
271°ตะวันตก
6 mph
78°ตะวันออก
8 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
68°ตะวันออก
6 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
93%
51%
80%
88%
79%
62%
76%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
26%
0%
0%
10%
52%
26%
19%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
82°F
88°F
93°F
91°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
84°F
88°F
93°F
91°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
64°F
63°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
78°ตะวันออก
6 mph
74°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
7 mph
76°ตะวันออก
2 mph
20°เหนือ
3 mph
350°เหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
64%
54%
41%
41%
31%
28%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
62%
52%
8%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
100°F
108°F
108°F
100°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
32°F
43°F
72°F
72°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
160°ใต้
6 mph
200°ใต้
5 mph
110°ตะวันออก
3 mph
80°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
43%
56%
56%
44%
43%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
40%
55%
57%
28%
5%
5%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ วังน้ำเขียว

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 7:07 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด