The Time Now > ไทย > อำเภอเมืองอุบลราชธานี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 29 ตุลาคม 2559 2:33:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ubon Ratchathani Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7216 กิโลเมตรจาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
5.59 mph 70° ตะวันออก
94%
29.86 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 29 ต.ค. 2559, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
5:32 PM
11:37
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:50 AM
4:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ส. 29 ต.ค. 2559, 2:21 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
90°F
81°F
77°F
82°F
90°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
102°F
86°F
79°F
90°F
100°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
63%
76%
82%
72%
57%
79%
85%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
21%
10%
5%
26%
47%
36%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 28 ต.ค. 2559, 8:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 29 ต.ค.
อา. 30 ต.ค.
จ. 31 ต.ค.
อ. 01 พ.ย.
พ. 02 พ.ย.
พฤ. 03 พ.ย.
ศ. 04 พ.ย.
ส. 05 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
82°F
77°F
82°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
72°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
82°F
79°F
84°F
88°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
62%
61%
79%
85%
79%
73%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
21%
34%
26%
33%
100%
39%
29%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
2.41 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 06 พ.ย.
จ. 07 พ.ย.
อ. 08 พ.ย.
พ. 09 พ.ย.
พฤ. 10 พ.ย.
ศ. 11 พ.ย.
ส. 12 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
81°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
68°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
106°F
104°F
99°F
84°F
79°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
64°F
55°F
54°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
20°เหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
14 mph
20°เหนือ
11 mph
10°เหนือ
8 mph
10°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
68%
66%
64%
62%
62%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
21%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ส. 29 ต.ค. 2559, 1:42 ก่อนเที่ยง GMT+7