The Time Now > ไทย > อำเภอเมืองอุบลราชธานี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 04 กรกฎาคม 2558 3:15:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hue Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7216 กิโลเมตรจาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
4.35 mph 200° ใต้
62%
29.56 "Hg
ส. 04 ก.ค. 2558, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+07:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
6:34 PM
13:
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:39 PM
6:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 ก.ค. 2558, 1:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
95°F
82°F
79°F
77°F
95°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
79°F
104°F
88°F
82°F
79°F
102°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
255°ตะวันตก
5 mph
267°ตะวันตก
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
248°ตะวันตก
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
44%
68%
80%
83%
45%
73%
83%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
23 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
10%
0%
10%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 ก.ค. 2558, 2:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
ส. 04 ก.ค.
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
90°F
90°F
88°F
91°F
81°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
73°F
77°F
ระดับที่สบาย
102°F
100°F
97°F
95°F
93°F
99°F
86°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
253°ตะวันตก
4 mph
262°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
49%
56%
57%
61%
59%
82%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
21%
57%
100%
92%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
0.41 นิ้ว
1.06 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
97°F
95°F
93°F
95°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
102°F
109°F
108°F
104°F
106°F
106°F
102°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
7 mph
180°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
190°ใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
53%
51%
54%
53%
57%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
44%
100%
66%
72%
100%
100%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.97 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.7 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 ก.ค. 2558, 1:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00