The Time Now > ไทย > อำเภอเมืองอุบลราชธานี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 30 สิงหาคม 2559 2:16:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ubon Ratchathani Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7216 กิโลเมตรจาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
4.35 mph 270° ตะวันตก
70%
29.77 "Hg
อ. 30 ส.ค. 2559, 1:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
6:14 PM
12:27
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:48 AM
3:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: อ. 30 ส.ค. 2559, 1:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
77°F
86°F
81°F
81°F
82°F
88°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
79°F
100°F
90°F
86°F
93°F
100°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
169°ใต้
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
256°ตะวันตก
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
277°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
94%
99%
74%
84%
85%
81%
72%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
61%
33%
39%
61%
33%
44%
33%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: อ. 30 ส.ค. 2559, 8:32 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อ. 30 ส.ค.
พ. 31 ส.ค.
พฤ. 01 ก.ย.
ศ. 02 ก.ย.
ส. 03 ก.ย.
อา. 04 ก.ย.
จ. 05 ก.ย.
อ. 06 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
91°F
91°F
88°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
104°F
102°F
102°F
102°F
102°F
97°F
95°F
106°F
จุดน้ำค้าง
79°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
180°ใต้
7 mph
201°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
72%
73%
64%
64%
78%
75%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
27%
72%
39%
55%
21%
77%
39%
44%
ฝนตก
0.75 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
0.73 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 07 ก.ย.
พฤ. 08 ก.ย.
ศ. 09 ก.ย.
ส. 10 ก.ย.
อา. 11 ก.ย.
จ. 12 ก.ย.
อ. 13 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
109°F
111°F
111°F
106°F
113°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
200°ใต้
6 mph
190°ใต้
3 mph
180°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
3 mph
180°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
78%
83%
78%
79%
81%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
100%
100%
61%
66%
100%
100%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.75 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทล่าสุด: อ. 30 ส.ค. 2559, 1:32 หลังเที่ยง GMT+7