The Time Now > ไทย > ศรีราชา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ศรีราชา, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 3:36:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6961 กิโลเมตรจาก ศรีราชา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
92.7°F
69.8°F
11.18 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
55%
29.86 "Hg
ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
5:47 PM
11:26
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:49 PM
3:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ศรีราชา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 1:18 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
75°F
75°F
88°F
81°F
77°F
77°F
86°F
ระดับที่สบาย
84°F
77°F
77°F
91°F
84°F
79°F
79°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
64°F
68°F
68°F
64°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
69%
69%
52%
63%
67%
63%
53%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
6%
3%
5%
5%
5%
10%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ศรีราชา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
84°F
84°F
84°F
77°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
72°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
86°F
86°F
86°F
79°F
73°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
54%
52%
54%
57%
71%
77%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
5%
6%
6%
5%
57%
56%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
ส. 12 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
350°เหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
59%
52%
51%
52%
55%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
4%
4%
4%
5%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ศรีราชา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 1:18 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด