The Time Now > ไทย > สัตหีบ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สัตหีบ, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 01 เมษายน 2558 11:16:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rayong

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
30 กิโลเมตรจาก สัตหีบ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
6.84 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
62%
29.89 "Hg
5.6 ไมล์
พ. 01 เม.ย. 2558, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+07:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:13 AM
6:27 PM
12:14
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:19 PM
3:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 01 เม.ย. 2558, 7:31 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
84°F
82°F
86°F
90°F
84°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
91°F
91°F
93°F
99°F
91°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
199°ใต้
10 mph
182°ใต้
10 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
193°ใต้
10 mph
174°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
72%
77%
67%
58%
71%
79%
73%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 01 เม.ย. 2558, 8:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
พ. 01 เม.ย.
พฤ. 02 เม.ย.
ศ. 03 เม.ย.
ส. 04 เม.ย.
อา. 05 เม.ย.
จ. 06 เม.ย.
อ. 07 เม.ย.
พ. 08 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
93°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
95°F
100°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
191°ใต้
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
185°ใต้
12 mph
186°ใต้
8 mph
193°ใต้
9 mph
192°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
61%
56%
60%
65%
59%
58%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
20%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
10%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 09 เม.ย.
ศ. 10 เม.ย.
ส. 11 เม.ย.
อา. 12 เม.ย.
จ. 13 เม.ย.
อ. 14 เม.ย.
พ. 15 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
88°F
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
7 mph
160°ใต้
6 mph
160°ใต้
6 mph
160°ใต้
5 mph
190°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
58%
58%
57%
58%
60%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
15%
10%
21%
21%
37%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 01 เม.ย. 2558, 7:31 ก่อนเที่ยง GMT+07:00