The Time Now > ไทย > สัตหีบ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สัตหีบ, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2558 7:12:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rayong

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6961 กิโลเมตรจาก สัตหีบ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.62°F
69.8°F
8.7 mph 20° เหนือ
79%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 25 พ.ย. 2558, 6:30 หลังเที่ยง GMT+07:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
5:47 PM
11:29
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:25 PM
5:22 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2558, 1:35 หลังเที่ยง GMT+07:00
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
81°F
88°F
81°F
75°F
75°F
88°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
84°F
93°F
84°F
77°F
77°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
70°F
72°F
68°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
82°ตะวันออก
5 mph
79°ตะวันออก
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
87%
69%
58%
74%
80%
76%
51%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
26%
47%
43%
21%
26%
26%
21%
0%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2558, 2:32 หลังเที่ยง GMT+07:00
 
 
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
90°F
88°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
90°F
91°F
93°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
66°F
70°F
72°F
72°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
77°ตะวันออก
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
74°ตะวันออก
4 mph
72°ตะวันออก
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
53%
52%
56%
62%
69%
67%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
26%
0%
21%
47%
87%
66%
43%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
0.52 นิ้ว
1.64 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
20°เหนือ
5 mph
350°เหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
280°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
54%
53%
49%
49%
52%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
21%
5%
0%
10%
10%
10%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2558, 1:35 หลังเที่ยง GMT+07:00