The Time Now > ไทย > สัตหีบ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สัตหีบ, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:12:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rayong

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6961 กิโลเมตรจาก สัตหีบ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
8.7 mph 200° ใต้
74%
29.83 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 21 ก.พ. 2561, 11:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
6:23 PM
11:47
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:21 AM
11:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 7:07 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
86°F
79°F
75°F
75°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
86°F
93°F
82°F
77°F
77°F
91°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
184°ใต้
6 mph
173°ใต้
9 mph
186°ใต้
6 mph
188°ใต้
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
161°ใต้
4 mph
179°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
73%
63%
83%
89%
87%
62%
78%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
45%
53%
54%
28%
ฝนตก
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
91°F
93°F
93°F
93°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
186°ใต้
7 mph
176°ใต้
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
193°ใต้
10 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
9 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
65%
65%
60%
67%
64%
66%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
22%
66%
55%
51%
33%
60%
46%
42%
ฝนตก
-
0.56 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
102°F
102°F
100°F
100°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
32°F
45°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
170°ใต้
11 mph
170°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
10°เหนือ
6 mph
190°ใต้
4 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
69%
72%
69%
69%
68%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
57%
46%
49%
48%
46%
46%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สัตหีบ

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 7:07 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด