The Time Now > ไทย > สระแก้ว > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สระแก้ว, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 7:50:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
7036 กิโลเมตรจาก สระแก้ว
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
92.19°F
62.6°F
4.35 mph 90° ตะวันออก
38%
29.83 "Hg
อ. 28 ก.พ. 2560, 7:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
6:20 PM
11:51
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:38 AM
7:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 7:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
72°F
93°F
82°F
75°F
77°F
91°F
79°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
95°F
82°F
77°F
79°F
91°F
81°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
71°ตะวันออก
9 mph
87°ตะวันออก
9 mph
74°ตะวันออก
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
68°ตะวันออก
11 mph
71°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
67%
34%
48%
58%
56%
32%
46%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
13 ไมล์
29 ไมล์
17 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
27 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
21%
24%
38%
0%
18%
23%
34%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 2:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 01 มี.ค.
พฤ. 02 มี.ค.
ศ. 03 มี.ค.
ส. 04 มี.ค.
อา. 05 มี.ค.
จ. 06 มี.ค.
อ. 07 มี.ค.
พ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
91°F
93°F
99°F
99°F
95°F
95°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
68°F
68°F
72°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
90°F
95°F
97°F
97°F
97°F
100°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
57°F
55°F
63°F
68°F
68°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
83°ตะวันออก
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
99°ตะวันออก
4 mph
251°ตะวันตก
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
36%
32%
27%
34%
44%
45%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
28%
27%
27%
28%
23%
15%
9%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 09 มี.ค.
ศ. 10 มี.ค.
ส. 11 มี.ค.
อา. 12 มี.ค.
จ. 13 มี.ค.
อ. 14 มี.ค.
พ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
99°F
100°F
102°F
102°F
102°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
102°F
102°F
106°F
115°F
113°F
113°F
113°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
66°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
7 mph
200°ใต้
7 mph
200°ใต้
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
35%
34%
40%
40%
39%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 7:14 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด