The Time Now > ไทย > สระแก้ว > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สระแก้ว, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560 6:19:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7036 กิโลเมตรจาก สระแก้ว
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
ไม่มีลม
84%
29.86 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 21 ต.ค. 2560, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
5:49 PM
11:46
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:18 AM
6:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
90°F
79°F
77°F
82°F
88°F
79°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
100°F
82°F
79°F
90°F
100°F
82°F
73°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
186°ใต้
4 mph
82°ตะวันออก
2 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
76°ตะวันออก
6 mph
166°ใต้
4 mph
257°ตะวันตก
3 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
63%
87%
88%
80%
65%
87%
95%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
15%
36%
37%
10%
20%
10%
10%
23%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
93°F
95°F
100°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
78°ตะวันออก
7 mph
88°ตะวันออก
7 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
69%
73%
64%
72%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
38%
28%
48%
41%
33%
51%
53%
53%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
ศ. 03 พ.ย.
ส. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
95°F
93°F
99°F
104°F
106°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
77°F
79°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
70°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
66%
62%
72%
80%
84%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
29%
42%
5%
58%
55%
56%
53%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.18 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด