The Time Now > ไทย > ราชบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ราชบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 10:33:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
6885 กิโลเมตรจาก ราชบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
86.23°F
69.8°F
6.84 mph 170° ใต้
66%
29.77 "Hg
10 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 10:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
6:29 PM
11:51
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:37 PM
6:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 7:18 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
66°F
97°F
77°F
70°F
66°F
95°F
79°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
97°F
81°F
70°F
66°F
99°F
84°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
61°F
68°F
64°F
63°F
64°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
163°ใต้
14 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
288°ตะวันตก
13 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
4
3
1
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
100%
31%
72%
84%
87%
37%
77%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
34 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
27 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
2%
1%
0%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 10:22 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
95°F
95°F
95°F
95°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
100°F
100°F
100°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
70°F
72°F
72°F
66°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
162°ใต้
11 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
159°ใต้
11 mph
171°ใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
42%
49%
50%
50%
43%
39%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
5%
42%
6%
42%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
95°F
95°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
68°F
59°F
59°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
41%
44%
47%
36%
34%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
20 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
18%
99%
6%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
0.34 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 7:18 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด