The Time Now > ไทย > ราชบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ราชบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 1:13:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
6885 กิโลเมตรจาก ราชบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
6.84 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
66%
29.95 "Hg
ส. 24 ก.พ. 2561, 12:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:40 AM
6:28 PM
11:48
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:01 PM
12:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 7:09 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
79°F
73°F
72°F
93°F
79°F
73°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
82°F
72°F
73°F
99°F
81°F
75°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
72°F
68°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
192°ใต้
4 mph
285°ตะวันตก
6 mph
348°เหนือ
7 mph
107°ตะวันออก
5 mph
170°ใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
348°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
75%
86%
95%
42%
74%
81%
68%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
24 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
24%
11%
15%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
91°F
93°F
97°F
97°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
95°F
97°F
99°F
99°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
159°ใต้
7 mph
183°ใต้
8 mph
193°ใต้
7 mph
173°ใต้
7 mph
177°ใต้
7 mph
166°ใต้
7 mph
110°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
46%
49%
44%
41%
40%
28%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
41%
14%
6%
41%
13%
9%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
ศ. 09 มี.ค.
ส. 10 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
100°F
104°F
106°F
104°F
104°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
72°F
73°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
39%
49%
56%
56%
52%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
28%
36%
32%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 7:08 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด