The Time Now > ไทย > ราชบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ราชบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 8:14:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
6885 กิโลเมตรจาก ราชบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
50°F
4.35 mph 70° ตะวันออก
60%
30.09 "Hg
ส. 07 ธ.ค. 2562, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
5:52 PM
11:22
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:53 PM
1:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 7:19 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
63°F
57°F
63°F
77°F
63°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
55°F
63°F
77°F
63°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
46°F
48°F
54°F
52°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
7°เหนือ
6 mph
355°เหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
354°เหนือ
6 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
63%
72%
61%
47%
67%
80%
87%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
2%
3%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
61°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
82°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
55°F
54°F
54°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
340°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
49%
50%
45%
43%
51%
51%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
3%
4%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
90°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
350°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
6 mph
20°เหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
51%
52%
56%
58%
58%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
47%
47%
50%
41%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ราชบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 7:19 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด