The Time Now > ไทย > พิษณุโลก > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พิษณุโลก, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 12:17:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ban Sanam Bin Kao

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6904 กิโลเมตรจาก พิษณุโลก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
88.43°F
69.8°F
6.84 mph 200° ใต้
62%
29.95 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
6:12 PM
11:21
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:11 AM
9:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พิษณุโลก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
73°F
64°F
61°F
90°F
75°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
91°F
77°F
64°F
61°F
90°F
77°F
68°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
52°F
55°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
104°ตะวันออก
3 mph
279°ตะวันตก
7 mph
171°ใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
47%
75%
94%
35%
57%
72%
84%
ทัศนวิสัย
35 ไมล์
34 ไมล์
26 ไมล์
14 ไมล์
28 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พิษณุโลก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
90°F
91°F
95°F
95°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
61°F
64°F
63°F
63°F
64°F
66°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
88°F
91°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
167°ใต้
7 mph
168°ใต้
7 mph
171°ใต้
6 mph
171°ใต้
7 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
176°ใต้
8 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
39%
39%
36%
33%
33%
27%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
52°F
54°F
52°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
200°ใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
22%
25%
27%
25%
23%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
5%
6%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พิษณุโลก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด