The Time Now > ไทย > พัทยา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พัทยา, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 8:02:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rayong

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6959 กิโลเมตรจาก พัทยา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
83.91°F
69.8°F
4.35 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.83 "Hg
จ. 27 ม.ค. 2563, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:14 PM
11:31
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:43 AM
7:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พัทยา

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
79°F
81°F
84°F
79°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
82°F
81°F
84°F
90°F
81°F
79°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
185°ใต้
10 mph
175°ใต้
9 mph
193°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
202°ใต้
7 mph
166°ใต้
7 mph
186°ใต้
6 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
75%
79%
71%
62%
78%
83%
77%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
4%
10%
7%
2%
6%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พัทยา

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
84°F
82°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
84°F
86°F
86°F
79°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
66°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
195°ใต้
12 mph
194°ใต้
9 mph
191°ใต้
8 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
183°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
12 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
64%
69%
60%
65%
69%
70%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
39%
5%
47%
75%
74%
55%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
66°F
63°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
12 mph
200°ใต้
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
67%
69%
58%
49%
50%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
70%
57%
5%
47%
5%
4%
5%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พัทยา

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด