The Time Now > ไทย > อำเภอปากเกร็ด > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอปากเกร็ด, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 5:55:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
6930 กิโลเมตรจาก อำเภอปากเกร็ด
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
83.14°F
78.8°F
ไม่มีลม
100%
29.83 "Hg
3.11 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 5:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
6:13 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:55 PM
5:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
91°F
81°F
77°F
77°F
91°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
104°F
86°F
79°F
79°F
102°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
197°ใต้
4 mph
267°ตะวันตก
6 mph
279°ตะวันตก
8 mph
274°ตะวันตก
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
59%
87%
98%
97%
56%
84%
93%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
9%
46%
51%
14%
9%
12%
13%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
82°F
84°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
102°F
104°F
104°F
97°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
274°ตะวันตก
7 mph
277°ตะวันตก
7 mph
281°ตะวันตก
7 mph
279°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
60%
61%
60%
68%
48%
54%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
52%
6%
43%
69%
82%
52%
71%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.86 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
100°F
102°F
100°F
102°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
290°ตะวันตก
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
7 mph
20°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
3 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
0
1
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
68%
72%
71%
73%
72%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
60%
59%
51%
52%
52%
40%
44%
ฝนตก
1.85 นิ้ว
1.25 นิ้ว
0.96 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.5 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด