The Time Now > ไทย > อำเภอปากเกร็ด > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอปากเกร็ด, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2562 9:11:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
6930 กิโลเมตรจาก อำเภอปากเกร็ด
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
110.82°F
80.6°F
7.46 mph 190° ใต้
71%
29.74 "Hg
5.6 ไมล์
อา. 21 เม.ย. 2562, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:02 AM
6:31 PM
12:29
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:30 PM
6:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 เม.ย. 2562, 7:24 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
88°F
84°F
90°F
97°F
86°F
82°F
90°F
ระดับที่สบาย
111°F
102°F
100°F
108°F
113°F
100°F
93°F
104°F
จุดน้ำค้าง
73°F
79°F
79°F
79°F
75°F
79°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
172°ใต้
9 mph
173°ใต้
9 mph
186°ใต้
9 mph
180°ใต้
12 mph
176°ใต้
9 mph
183°ใต้
7 mph
192°ใต้
7 mph
185°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
73%
84%
69%
52%
79%
89%
69%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
21 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
5%
6%
7%
2%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 เม.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 21 เม.ย.
จ. 22 เม.ย.
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
97°F
97°F
100°F
100°F
100°F
99°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
84°F
82°F
81°F
84°F
84°F
88°F
88°F
ระดับที่สบาย
109°F
109°F
111°F
109°F
111°F
111°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
73°F
73°F
75°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
177°ใต้
12 mph
181°ใต้
10 mph
188°ใต้
9 mph
196°ใต้
10 mph
191°ใต้
10 mph
185°ใต้
10 mph
170°ใต้
12 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
55%
53%
46%
47%
48%
32%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
2%
3%
4%
3%
34%
29%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
118°F
120°F
126°F
122°F
124°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
79°F
81°F
82°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
170°ใต้
11 mph
170°ใต้
14 mph
180°ใต้
16 mph
180°ใต้
15 mph
180°ใต้
16 mph
170°ใต้
17 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
33%
58%
62%
65%
63%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
29%
39%
43%
30%
44%
37%
49%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 เม.ย. 2562, 7:24 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด