The Time Now > ไทย > อำเภอปากเกร็ด > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อำเภอปากเกร็ด, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2560 6:10:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
6930 กิโลเมตรจาก อำเภอปากเกร็ด
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
94.17°F
71.6°F
8.7 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
59%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 11 ธ.ค. 2560, 5:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
5:50 PM
11:19
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:37 AM
1:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 1:05 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
79°F
77°F
88°F
81°F
79°F
79°F
90°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
81°F
95°F
88°F
84°F
81°F
99°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
175°ใต้
7 mph
181°ใต้
6 mph
188°ใต้
5 mph
196°ใต้
6 mph
175°ใต้
6 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
85%
88%
57%
77%
85%
88%
59%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
8%
23%
10%
28%
10%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 3:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
อ. 12 ธ.ค.
พ. 13 ธ.ค.
พฤ. 14 ธ.ค.
ศ. 15 ธ.ค.
ส. 16 ธ.ค.
อา. 17 ธ.ค.
จ. 18 ธ.ค.
อ. 19 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
88°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
77°F
73°F
77°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
95°F
93°F
91°F
86°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
70°F
68°F
66°F
63°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
186°ใต้
6 mph
187°ใต้
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
61%
61%
58%
52%
37%
35%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
11%
44%
40%
27%
5%
6%
5%
5%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 ธ.ค.
พฤ. 21 ธ.ค.
ศ. 22 ธ.ค.
ส. 23 ธ.ค.
อา. 24 ธ.ค.
จ. 25 ธ.ค.
อ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
86°F
86°F
86°F
88°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
59°F
64°F
64°F
64°F
66°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
10°เหนือ
13 mph
10°เหนือ
12 mph
350°เหนือ
11 mph
350°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
51%
53%
47%
49%
53%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 1:05 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด