The Time Now > ไทย > นครพนม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

นครพนม, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 8:03:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ban Don Samran Tai

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7200 กิโลเมตรจาก นครพนม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
57.2°F
5.59 mph 20° เหนือ
83%
29.89 "Hg
4.35 ไมล์
ส. 10 ธ.ค. 2559, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
5:26 PM
11:7
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:33 PM
1:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ นครพนม

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
68°F
63°F
63°F
86°F
73°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
68°F
63°F
63°F
90°F
73°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
59°F
64°F
66°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
73°ตะวันออก
5 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
84°ตะวันออก
5 mph
79°ตะวันออก
4 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
69%
84%
92%
49%
78%
84%
92%
ทัศนวิสัย
26 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ นครพนม

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 2:32 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 10 ธ.ค.
อา. 11 ธ.ค.
จ. 12 ธ.ค.
อ. 13 ธ.ค.
พ. 14 ธ.ค.
พฤ. 15 ธ.ค.
ศ. 16 ธ.ค.
ส. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
84°F
82°F
77°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
68°F
72°F
72°F
72°F
66°F
59°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
90°F
90°F
84°F
81°F
77°F
82°F
จุดน้ำค้าง
55°F
64°F
68°F
68°F
64°F
61°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
81°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
54%
55%
55%
56%
53%
56%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
29%
0%
5%
5%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 18 ธ.ค.
จ. 19 ธ.ค.
อ. 20 ธ.ค.
พ. 21 ธ.ค.
พฤ. 22 ธ.ค.
ศ. 23 ธ.ค.
ส. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
66°F
68°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
91°F
97°F
95°F
95°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
63°F
66°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
20°เหนือ
1 mph
250°ตะวันตก
3 mph
70°ตะวันออก
3 mph
70°ตะวันออก
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
0
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
37%
44%
44%
46%
44%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
21%
21%
21%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ นครพนม

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด