The Time Now > ไทย > กบินทร์บุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

กบินทร์บุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560 6:22:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7012 กิโลเมตรจาก กบินทร์บุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
ไม่มีลม
84%
29.86 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 21 ต.ค. 2560, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
5:51 PM
11:47
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:19 AM
6:25 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
90°F
79°F
77°F
82°F
90°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
75°F
102°F
84°F
77°F
91°F
100°F
82°F
73°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
189°ใต้
6 mph
255°ตะวันตก
3 mph
73°ตะวันออก
4 mph
6°เหนือ
4 mph
69°ตะวันออก
6 mph
177°ใต้
4 mph
14°เหนือ
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
61%
87%
90%
78%
63%
86%
94%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
35%
0%
56%
54%
42%
43%
45%
45%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
97°F
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
95°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
6 mph
76°ตะวันออก
7 mph
68°ตะวันออก
7 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
67%
66%
68%
61%
59%
54%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
66%
63%
55%
51%
52%
50%
41%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
ศ. 03 พ.ย.
ส. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
93°F
97°F
100°F
104°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
53%
59%
68%
74%
80%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
29%
6%
6%
58%
54%
55%
54%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด