The Time Now > ไทย > กบินทร์บุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

กบินทร์บุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 มกราคม 2560 5:00:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7012 กิโลเมตรจาก กบินทร์บุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
81.84°F
62.6°F
7.46 mph 70° ตะวันออก
54%
29.92 "Hg
ส. 21 ม.ค. 2560, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:41 AM
6:06 PM
11:25
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:11 AM
12:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
93°F
82°F
75°F
72°F
90°F
81°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
95°F
84°F
77°F
75°F
91°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
38%
52%
65%
72%
38%
53%
63%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
22 ไมล์
15 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
22 ไมล์
15 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 2:32 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 21 ม.ค.
อา. 22 ม.ค.
จ. 23 ม.ค.
อ. 24 ม.ค.
พ. 25 ม.ค.
พฤ. 26 ม.ค.
ศ. 27 ม.ค.
ส. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
90°F
90°F
91°F
91°F
93°F
93°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
70°F
70°F
73°F
73°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
88°F
90°F
91°F
93°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
61°F
61°F
64°F
64°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
41%
42%
39%
42%
42%
33%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
8%
8%
0%
0%
0%
6%
5%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 ม.ค.
จ. 30 ม.ค.
อ. 31 ม.ค.
พ. 01 ก.พ.
พฤ. 02 ก.พ.
ศ. 03 ก.พ.
ส. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
97°F
97°F
97°F
99°F
100°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
99°F
100°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
80°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
2 mph
70°ตะวันออก
2 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
28%
35%
33%
31%
30%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด