The Time Now > ไทย > กบินทร์บุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

กบินทร์บุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 มีนาคม 2558 1:27:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
64 กิโลเมตรจาก กบินทร์บุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
102.6°F
75.2°F
9.94 mph 190° ใต้
59%
29.86 "Hg
พฤ. 05 มี.ค. 2558, 1:00 หลังเที่ยง GMT+07:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
6:22 PM
11:54
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:18 PM
5:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 มี.ค. 2558, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
95°F
84°F
73°F
72°F
95°F
82°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
90°F
72°F
75°F
99°F
88°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
70°F
70°F
66°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
193°ใต้
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
256°ตะวันตก
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
58%
89%
92%
39%
67%
86%
92%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 มี.ค. 2558, 8:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
พฤ. 05 มี.ค.
ศ. 06 มี.ค.
ส. 07 มี.ค.
อา. 08 มี.ค.
จ. 09 มี.ค.
อ. 10 มี.ค.
พ. 11 มี.ค.
พฤ. 12 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
93°F
97°F
93°F
97°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
95°F
99°F
99°F
97°F
99°F
111°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
68°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
42%
49%
45%
40%
47%
39%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
10%
15%
20%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 13 มี.ค.
ส. 14 มี.ค.
อา. 15 มี.ค.
จ. 16 มี.ค.
อ. 17 มี.ค.
พ. 18 มี.ค.
พฤ. 19 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
100°F
100°F
99°F
100°F
100°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
117°F
113°F
115°F
118°F
115°F
118°F
120°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
66°F
66°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
7 mph
160°ใต้
7 mph
160°ใต้
8 mph
170°ใต้
6 mph
160°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
48%
46%
49%
49%
46%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ กบินทร์บุรี

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 มี.ค. 2558, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+07:00