The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 18 ธันวาคม 2561 10:30:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.1°F
68°F
5.59 mph 20° เหนือ
70%
29.98 "Hg
อ. 18 ธ.ค. 2561, 10:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
5:53 PM
11:21
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:18 PM
2:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 7:19 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
82°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
93°F
86°F
82°F
88°F
93°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
13°เหนือ
5 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
1°เหนือ
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
271°ตะวันตก
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
69%
58%
77%
79%
70%
58%
78%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
5%
5%
5%
4%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
93°F
95°F
95°F
93°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
270°ตะวันตก
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
60%
67%
67%
62%
63%
66%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
6%
6%
6%
43%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
1
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
72%
72%
70%
70%
71%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
56%
57%
45%
52%
55%
46%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.47 นิ้ว
1.01 นิ้ว
1.02 นิ้ว
0.62 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 7:19 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด