The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 8:47:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
1.86 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.83 "Hg
ศ. 19 ต.ค. 2561, 8:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
5:55 PM
11:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:27 PM
1:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
84°F
79°F
79°F
77°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
91°F
84°F
82°F
81°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
6 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
22°เหนือ
9 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
185°ใต้
7 mph
165°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
87%
71%
81%
83%
88%
80%
83%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
63%
64%
75%
76%
70%
68%
67%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.94 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
84°F
86°F
86°F
88°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
91°F
93°F
93°F
95°F
108°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
167°ใต้
8 mph
193°ใต้
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
81%
75%
73%
72%
65%
64%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
76%
77%
70%
57%
51%
57%
57%
54%
ฝนตก
1.04 นิ้ว
1.69 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
80°ตะวันออก
ไม่มีลม
12 mph
10°เหนือ
12 mph
20°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
9 mph
20°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
69%
70%
69%
67%
68%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
53%
52%
54%
57%
58%
55%
ฝนตก
0.48 นิ้ว
0.63 นิ้ว
1 นิ้ว
0.85 นิ้ว
1.16 นิ้ว
0.97 นิ้ว
1.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด