The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2563 4:56:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.71°F
68°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
74%
29.83 "Hg
ส. 24 ต.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:52 PM
11:44
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:28 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ต.ค. 2563, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
88°F
75°F
72°F
70°F
88°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
90°F
77°F
73°F
75°F
91°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
112°ตะวันออก
4 mph
72°ตะวันออก
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
348°เหนือ
4 mph
105°ตะวันออก
4 mph
105°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
45%
69%
80%
86%
48%
74%
79%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
5%
5%
10%
12%
11%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ต.ค. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 24 ต.ค.
อา. 25 ต.ค.
จ. 26 ต.ค.
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
86°F
88°F
79°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
93°F
91°F
93°F
79°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
69°ตะวันออก
5 mph
72°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
6 mph
72°ตะวันออก
10 mph
290°ตะวันตก
6 mph
350°เหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
51%
59%
66%
61%
87%
72%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
57%
96%
63%
94%
63%
62%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
90°F
91°F
91°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
290°ตะวันตก
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
69%
67%
69%
69%
63%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
68%
62%
97%
72%
97%
79%
99%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ต.ค. 2563, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด