The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 12:43:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
98.17°F
73.4°F
9.94 mph 180° ใต้
59%
29.92 "Hg
ศ. 24 ม.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:44 AM
6:13 PM
11:29
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:14 AM
4:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
79°F
79°F
82°F
81°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
84°F
82°F
88°F
86°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
192°ใต้
10 mph
182°ใต้
9 mph
196°ใต้
9 mph
197°ใต้
14 mph
189°ใต้
11 mph
184°ใต้
10 mph
200°ใต้
9 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
82%
85%
84%
73%
80%
83%
78%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
8%
10%
7%
7%
7%
9%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
84°F
81°F
82°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
70°F
68°F
63°F
66°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
187°ใต้
13 mph
193°ใต้
9 mph
195°ใต้
9 mph
195°ใต้
9 mph
201°ใต้
7 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
74%
67%
62%
55%
66%
67%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
4%
3%
5%
5%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
90°F
90°F
90°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
73°F
73°F
73°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
180°ใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
60%
72%
74%
71%
53%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
60%
6%
6%
5%
6%
8%
6%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด