The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 สิงหาคม 2561 2:22:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
89.47°F
75.2°F
8.7 mph 200° ใต้
79%
29.74 "Hg
จ. 20 ส.ค. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
6:36 PM
12:32
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:07 PM
12:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 ส.ค. 2561, 1:12 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
93°F
91°F
88°F
88°F
91°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
199°ใต้
11 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
70%
78%
78%
72%
68%
73%
75%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
39%
44%
61%
12%
43%
44%
10%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 ส.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
69%
69%
69%
68%
78%
76%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
66%
46%
45%
43%
73%
70%
52%
53%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
ส. 01 ก.ย.
อา. 02 ก.ย.
จ. 03 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
86°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
90°F
93°F
95°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
200°ใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
200°ใต้
13 mph
170°ใต้
11 mph
190°ใต้
10 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
77%
74%
76%
76%
70%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
47%
56%
56%
38%
27%
30%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 ส.ค. 2561, 1:12 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด