The Time Now > ไทย > ชลบุรี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชลบุรี, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 3:18:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chon Buri

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
6964 กิโลเมตรจาก ชลบุรี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
93.2°F
104.95°F
75.2°F
7.46 mph 190° ใต้
56%
29.71 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:53 PM
11:45
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:08 AM
2:11 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 1:12 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
81°F
84°F
86°F
82°F
81°F
79°F
86°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
91°F
97°F
91°F
86°F
82°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
175°ใต้
6 mph
161°ใต้
4 mph
112°ตะวันออก
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
83%
75%
66%
79%
82%
85%
67%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
7%
5%
7%
14%
5%
11%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
97°F
100°F
99°F
91°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
77°F
75°F
72°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
190°ใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
69%
65%
72%
70%
66%
63%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
7%
6%
12%
46%
59%
72%
69%
14%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
90°F
90°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
70°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
340°เหนือ
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
340°เหนือ
9 mph
340°เหนือ
9 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
1
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
57%
62%
60%
68%
67%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
59%
12%
82%
83%
83%
ฝนตก
-
-
0.07 นิ้ว
-
0.75 นิ้ว
1 นิ้ว
1.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชลบุรี

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 1:12 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด