The Time Now > ไทย > เชียงคาน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เชียงคาน, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560 6:20:20 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Loei

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
6992 กิโลเมตรจาก เชียงคาน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
ไม่มีลม
100%
29.89 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 21 ต.ค. 2560, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
5:48 PM
11:41
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:21 AM
6:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
86°F
75°F
72°F
72°F
84°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
72°F
95°F
77°F
68°F
72°F
91°F
75°F
70°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
178°ใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
3 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
69%
91%
95%
100%
71%
90%
96%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
24%
21%
22%
22%
14%
13%
7%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
82°F
81°F
82°F
86°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
86°F
84°F
86°F
93°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
178°ใต้
6 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
100°ตะวันออก
3 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
76%
71%
71%
69%
66%
64%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
34%
29%
9%
13%
0%
38%
6%
30%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
ศ. 03 พ.ย.
ส. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
95°F
91°F
90°F
91°F
97°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
61°F
64°F
66°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
59%
54%
58%
71%
61%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
55%
56%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ต.ค. 2560, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด