The Time Now > ไทย > เชียงคาน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เชียงคาน, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 7:49:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Loei

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6992 กิโลเมตรจาก เชียงคาน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
83.41°F
62.6°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
51%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 28 ก.พ. 2560, 7:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:19 PM
11:47
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:40 AM
7:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 7:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
72°F
90°F
75°F
61°F
70°F
86°F
72°F
ระดับที่สบาย
63°F
75°F
88°F
77°F
61°F
75°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
57°F
55°F
55°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
108°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
7 mph
99°ตะวันออก
6 mph
94°ตะวันออก
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
99°ตะวันออก
5 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
62%
33%
56%
84%
62%
34%
59%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
9 ไมล์
30 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
29 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 2:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 01 มี.ค.
พฤ. 02 มี.ค.
ศ. 03 มี.ค.
ส. 04 มี.ค.
อา. 05 มี.ค.
จ. 06 มี.ค.
อ. 07 มี.ค.
พ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
91°F
100°F
100°F
102°F
100°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
59°F
63°F
66°F
72°F
72°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
86°F
95°F
95°F
95°F
95°F
99°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
61°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
102°ตะวันออก
7 mph
112°ตะวันออก
6 mph
106°ตะวันออก
4 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
37%
34%
26%
25%
31%
32%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 09 มี.ค.
ศ. 10 มี.ค.
ส. 11 มี.ค.
อา. 12 มี.ค.
จ. 13 มี.ค.
อ. 14 มี.ค.
พ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
100°F
104°F
106°F
106°F
108°F
106°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
102°F
104°F
108°F
108°F
109°F
115°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
55°F
55°F
55°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
90°ตะวันออก
2 mph
180°ใต้
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
190°ใต้
1 mph
190°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
0
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
29%
25%
25%
24%
24%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
20%
10%
0%
0%
0%
10%
10%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เชียงคาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 7:14 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด