The Time Now > ไทย > เบตง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เบตง, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 8:03:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Butterworth Air Base

ฝนเบาๆ. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
6987 กิโลเมตรจาก เบตง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
1.86 mph 110° ตะวันออก
94%
29.74 "Hg
4.35 ไมล์
ส. 10 ธ.ค. 2559, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:15 AM
7:03 PM
11:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:52 PM
2:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
84°F
79°F
73°F
84°F
75°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
70°F
93°F
82°F
72°F
100°F
77°F
72°F
72°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
75°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
256°ตะวันตก
4 mph
253°ตะวันตก
3 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
167°ใต้
3 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
78%
87%
98%
65%
87%
100%
90%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
56%
35%
52%
48%
35%
38%
50%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 10 ธ.ค.
อา. 11 ธ.ค.
จ. 12 ธ.ค.
อ. 13 ธ.ค.
พ. 14 ธ.ค.
พฤ. 15 ธ.ค.
ศ. 16 ธ.ค.
ส. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
79°F
79°F
81°F
84°F
88°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
70°F
70°F
72°F
66°F
64°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
81°F
81°F
84°F
90°F
93°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
174°ใต้
5 mph
109°ตะวันออก
5 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
83%
80%
81%
69%
63%
52%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
52%
29%
30%
32%
21%
26%
21%
ฝนตก
2.3 นิ้ว
1.62 นิ้ว
1.33 นิ้ว
0.71 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 18 ธ.ค.
จ. 19 ธ.ค.
อ. 20 ธ.ค.
พ. 21 ธ.ค.
พฤ. 22 ธ.ค.
ศ. 23 ธ.ค.
ส. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
70°ตะวันออก
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
63%
63%
63%
62%
65%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
21%
37%
37%
83%
88%
88%
87%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.52 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด