The Time Now > ไทย > เบตง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เบตง, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 11:01:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Permatang Kuching

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
6987 กิโลเมตรจาก เบตง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
5.59 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.89 "Hg
3.11 ไมล์
พฤ. 30 ก.ค. 2558, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+07:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:12 AM
7:34 PM
12:22
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:34 PM
4:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 30 ก.ค. 2558, 8:33 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
77°F
73°F
77°F
88°F
77°F
70°F
79°F
ระดับที่สบาย
104°F
79°F
72°F
79°F
104°F
79°F
63°F
82°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
73°F
75°F
79°F
73°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
264°ตะวันตก
2 mph
350°เหนือ
3 mph
86°ตะวันออก
2 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
256°ตะวันตก
2 mph
169°ใต้
2 mph
95°ตะวันออก
2 mph
93°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
96%
96%
96%
72%
91%
99%
88%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
21%
55%
37%
21%
21%
50%
43%
21%
ฝนตก
-
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 30 ก.ค. 2558, 9:32 ก่อนเที่ยง GMT+07:00
 
 
พฤ. 30 ก.ค.
ศ. 31 ก.ค.
ส. 01 ส.ค.
อา. 02 ส.ค.
จ. 03 ส.ค.
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
93°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
70°F
72°F
72°F
72°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
99°F
102°F
99°F
99°F
100°F
99°F
102°F
106°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
75°F
75°F
77°F
77°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
169°ใต้
4 mph
252°ตะวันตก
4 mph
254°ตะวันตก
4 mph
275°ตะวันตก
4 mph
285°ตะวันตก
4 mph
258°ตะวันตก
1 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
75%
70%
69%
73%
74%
58%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
50%
43%
26%
37%
26%
26%
21%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
109°F
109°F
111°F
109°F
109°F
111°F
111°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
180°ใต้
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
65%
65%
65%
68%
67%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
37%
26%
37%
37%
79%
87%
66%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 30 ก.ค. 2558, 8:33 ก่อนเที่ยง GMT+07:00