The Time Now > ไทย > เบตง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เบตง, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 12:41:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Butterworth Air Base

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
6987 กิโลเมตรจาก เบตง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
3.11 mph 10° เหนือ
89%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 27 เม.ย. 2560, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
7:23 PM
12:17
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:49 AM
7:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 8:25 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
79°F
86°F
79°F
73°F
73°F
88°F
79°F
ระดับที่สบาย
73°F
82°F
104°F
82°F
70°F
72°F
104°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
79°F
75°F
72°F
73°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
90°ตะวันออก
3 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
2 mph
283°ตะวันตก
2 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
102°ตะวันออก
6 mph
265°ตะวันตก
3 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
89%
78%
89%
98%
100%
76%
90%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
26%
21%
51%
22%
18%
25%
37%
30%
ฝนตก
-
-
0.24 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
0.44 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 9:32 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 27 เม.ย.
ศ. 28 เม.ย.
ส. 29 เม.ย.
อา. 30 เม.ย.
จ. 01 พ.ค.
อ. 02 พ.ค.
พ. 03 พ.ค.
พฤ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
88°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
102°F
104°F
102°F
100°F
102°F
113°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
77°F
79°F
77°F
75°F
79°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
270°ตะวันตก
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
273°ตะวันตก
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
252°ตะวันตก
1 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
78%
73%
78%
72%
64%
76%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
37%
32%
42%
31%
21%
17%
15%
ฝนตก
0.68 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.88 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.57 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 05 พ.ค.
ส. 06 พ.ค.
อา. 07 พ.ค.
จ. 08 พ.ค.
อ. 09 พ.ค.
พ. 10 พ.ค.
พฤ. 11 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
111°F
115°F
113°F
113°F
113°F
109°F
115°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
110°ตะวันออก
1 mph
260°ตะวันตก
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
20°เหนือ
3 mph
90°ตะวันออก
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
68%
66%
65%
65%
64%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
36%
71%
61%
43%
87%
52%
71%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เบตง

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 8:25 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด