The Time Now > ไทย > กรุงเทพฯ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

กรุงเทพฯ, ไทย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 8:34:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
6932 กิโลเมตรจาก กรุงเทพฯ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
94.15°F
80.6°F
ไม่มีลม
94%
29.86 "Hg
3.11 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:06 AM
6:12 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:54 PM
5:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กรุงเทพฯ

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 7:26 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
82°F
75°F
75°F
91°F
81°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
91°F
75°F
77°F
100°F
86°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
192°ใต้
4 mph
271°ตะวันตก
5 mph
272°ตะวันตก
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
4 mph
256°ตะวันตก
5 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
82%
94%
93%
51%
79%
89%
94%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
45%
51%
13%
8%
12%
13%
12%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ กรุงเทพฯ

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
84°F
84°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
100°F
100°F
102°F
97°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
201°ใต้
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
267°ตะวันตก
7 mph
287°ตะวันตก
7 mph
257°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
57%
56%
57%
64%
47%
53%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
52%
6%
43%
31%
82%
52%
72%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.65 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
100°F
100°F
102°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
270°ตะวันตก
3 mph
80°ตะวันออก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
3 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
67%
72%
72%
74%
73%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
61%
60%
51%
51%
52%
40%
45%
ฝนตก
1.99 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.51 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ กรุงเทพฯ

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 7:26 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด