The Time Now > แทนซาเนีย > Uyovu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uyovu, แทนซาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 2:33:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mwanza Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2191 กิโลเมตรจาก Uyovu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
62.6°F
8.7 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
78%
30.04 "Hg
พ. 05 ส.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:59 AM
6:57 PM
11:58
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:49 PM
7:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:44 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
55°F
88°F
72°F
63°F
61°F
88°F
70°F
ระดับที่สบาย
57°F
54°F
84°F
75°F
63°F
61°F
86°F
75°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
50°F
52°F
50°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
86°ตะวันออก
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
166°ใต้
6 mph
110°ตะวันออก
2 mph
263°ตะวันตก
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
158°ใต้
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
0
3
3
2
1
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
80%
27%
48%
71%
67%
25%
48%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
21 ไมล์
40 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
20 ไมล์
41 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
84°F
86°F
93°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
59°F
61°F
61°F
59°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
82°F
81°F
81°F
88°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
50°F
48°F
39°F
34°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
185°ใต้
7 mph
99°ตะวันออก
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
8 mph
170°ใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
27%
30%
32%
30%
15%
13%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
5%
4%
3%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
41°F
37°F
37°F
39°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
7 mph
170°ใต้
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
9 mph
160°ใต้
8 mph
170°ใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
16%
19%
16%
16%
18%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
6%
5%
4%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:44 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด