The Time Now > แทนซาเนีย > Uyovu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uyovu, แทนซาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 5:29:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mwanza Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2191 กิโลเมตรจาก Uyovu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
66.2°F
ไม่มีลม
88%
29.98 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
7:12 PM
12:17
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:42 AM
4:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
82°F
70°F
68°F
66°F
79°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
63°F
82°F
70°F
68°F
66°F
81°F
72°F
66°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
188°ใต้
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
6 mph
345°เหนือ
4 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
54%
83%
91%
96%
60%
77%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
11%
11%
43%
54%
38%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
81°F
81°F
79°F
72°F
73°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
66°F
66°F
66°F
64°F
63°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
81°F
79°F
66°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
63°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
201°ใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
64%
63%
60%
66%
88%
93%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
74%
45%
43%
84%
74%
61%
64%
ฝนตก
-
0.41 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
90°F
91°F
91°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
75°F
77°F
70°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
2 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
78%
82%
84%
67%
71%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
73%
72%
64%
72%
54%
73%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.55 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Uyovu

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด