The Time Now > แทนซาเนีย > Ushirombo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ushirombo, แทนซาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 10:41:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mwanza Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2223 กิโลเมตรจาก Ushirombo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
73.99°F
66.2°F
12.43 mph 100° ตะวันออก
78%
30.09 "Hg
ศ. 14 พ.ค. 2564, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:49 AM
6:47 PM
11:58
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:59 AM
8:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ushirombo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
64°F
63°F
82°F
72°F
64°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
64°F
63°F
82°F
75°F
64°F
70°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
59°F
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
167°ใต้
4 mph
180°ใต้
6 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
173°ใต้
5 mph
167°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
71%
84%
88%
43%
64%
81%
72%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
70%
44%
43%
11%
47%
10%
48%
47%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ushirombo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 14 พ.ค.
ส. 15 พ.ค.
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
77°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
64°F
61°F
61°F
63°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
57°F
55°F
57°F
61°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
166°ใต้
7 mph
182°ใต้
7 mph
182°ใต้
7 mph
171°ใต้
6 mph
158°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
47%
46%
42%
43%
56%
66%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
55%
45%
40%
46%
49%
86%
57%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 พ.ค.
อา. 23 พ.ค.
จ. 24 พ.ค.
อ. 25 พ.ค.
พ. 26 พ.ค.
พฤ. 27 พ.ค.
ศ. 28 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
190°ใต้
11 mph
180°ใต้
8 mph
160°ใต้
11 mph
170°ใต้
7 mph
180°ใต้
9 mph
170°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
47%
42%
43%
44%
43%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
5%
5%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ushirombo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด