The Time Now > แทนซาเนีย > Tabora > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tabora, แทนซาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 9:53:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tabora Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
2292 กิโลเมตรจาก Tabora
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
55.4°F
11.18 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
68%
30.09 "Hg
10 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
6:48 PM
11:50
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:12 PM
7:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tabora

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
84°F
66°F
59°F
57°F
84°F
68°F
61°F
ระดับที่สบาย
54°F
82°F
66°F
59°F
54°F
82°F
68°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
46°F
46°F
48°F
46°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
175°ใต้
3 mph
172°ใต้
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
29%
50%
64%
72%
26%
46%
62%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
40 ไมล์
25 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
40 ไมล์
25 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tabora

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
81°F
81°F
84°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
63°F
63°F
59°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
48°F
55°F
54°F
54°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
160°ใต้
11 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
28%
29%
42%
41%
37%
21%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
5%
6%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
45°F
43°F
41°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
160°ใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
19%
22%
21%
20%
22%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
6%
6%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tabora

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด