The Time Now > แทนซาเนีย > Katoro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Katoro, แทนซาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 03 สิงหาคม 2563 12:32:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bukoba

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2181 กิโลเมตรจาก Katoro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.69°F
59°F
16.78 mph 180° ใต้
54%
30.18 "Hg
จ. 03 ส.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
7:00 PM
12:3
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:02 PM
6:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Katoro

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 10:44 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
66°F
70°F
72°F
75°F
70°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
73°F
75°F
77°F
73°F
68°F
75°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
59°F
59°F
55°F
59°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
282°ตะวันตก
6 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
3
4
3
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
66%
68%
66%
49%
68%
74%
61%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
6%
6%
4%
9%
10%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Katoro

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 03 ส.ค.
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
59°F
59°F
63°F
61°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
168°ใต้
9 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
84°ตะวันออก
8 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
52%
57%
56%
64%
58%
48%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
6%
52%
73%
58%
46%
43%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
64°F
61°F
57°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
56%
64%
56%
48%
57%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
50%
42%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Katoro

อัพเดทล่าสุด: จ. 03 ส.ค. 2563, 10:44 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด