The Time Now > ไต้หวัน > Taichung > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taichung, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 3:58:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8145 กิโลเมตรจาก Taichung
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
82.76°F
66.2°F
ไม่มีลม
62%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 3:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
5:25 PM
11:28
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
1:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:12 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
68°F
81°F
88°F
72°F
66°F
66°F
86°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
81°F
88°F
73°F
66°F
66°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
17°เหนือ
4 mph
354°เหนือ
6 mph
4°เหนือ
11 mph
352°เหนือ
6 mph
19°เหนือ
4 mph
4°เหนือ
4 mph
344°เหนือ
10 mph
344°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
80%
52%
41%
71%
82%
83%
46%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
7%
9%
8%
6%
7%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
88°F
86°F
82°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
61°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
86°F
84°F
81°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
64°F
64°F
66°F
61°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
19°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
9 mph
347°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
9 mph
342°เหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
50%
52%
51%
59%
55%
57%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
4%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
59°F
55°F
55°F
54°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
10°เหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
340°เหนือ
4 mph
350°เหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
64%
58%
57%
53%
51%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
60%
46%
42%
7%
7%
45%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:12 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด