The Time Now > ไต้หวัน > Taichung > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taichung, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 2:49:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8145 กิโลเมตรจาก Taichung
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
12.43 mph 10° เหนือ
83%
29.8 "Hg
ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:51 PM
12:5
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:44 PM
11:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
90°F
79°F
73°F
75°F
90°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
95°F
82°F
73°F
77°F
99°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
9°เหนือ
10 mph
352°เหนือ
4 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
188°ใต้
6 mph
353°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
6 mph
11°เหนือ
4 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
54%
72%
85%
85%
54%
73%
80%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
41%
30%
12%
10%
36%
37%
40%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
84°F
88°F
90°F
82°F
81°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
70°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
88°F
91°F
93°F
81°F
82°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
64°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
10°เหนือ
9 mph
15°เหนือ
8 mph
13°เหนือ
6 mph
255°ตะวันตก
7 mph
279°ตะวันตก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
58%
67%
61%
61%
61%
61%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
52%
70%
62%
51%
52%
5%
47%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
350°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
55%
60%
61%
59%
56%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
49%
6%
52%
54%
44%
48%
95%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taichung

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด