The Time Now > ไต้หวัน > Nantou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nantou, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 10:34:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8148 กิโลเมตรจาก Nantou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
1.86 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
89%
29.95 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:44 AM
5:57 PM
12:13
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:17 AM
6:50 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nantou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
75°F
91°F
81°F
77°F
75°F
90°F
81°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
108°F
88°F
77°F
77°F
102°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
75°F
72°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
166°ใต้
7 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
112°ตะวันออก
3 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
344°เหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
1
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
97%
60%
82%
88%
95%
66%
85%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
72%
84%
10%
10%
10%
37%
34%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nantou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
88°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
66°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
100°F
102°F
100°F
102°F
99°F
84°F
75°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
68°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
67%
63%
65%
65%
71%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
96%
19%
96%
99%
99%
95%
58%
66%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.47 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
90°F
97°F
90°F
97°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
73°F
68°F
77°F
72°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
270°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
170°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
69%
58%
80%
64%
78%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
73%
86%
64%
63%
99%
ฝนตก
0.38 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nantou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด