The Time Now > ไต้หวัน > Lugu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 2:57:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อน.
ระยะทาง
8156 กิโลเมตรจาก Lugu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
11.18 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
63%
29.77 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 2:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
6:48 PM
13:34
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:03 PM
4:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
82°F
73°F
90°F
88°F
81°F
75°F
86°F
ระดับที่สบาย
99°F
90°F
72°F
104°F
100°F
88°F
75°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
72°F
73°F
75°F
75°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
255°ตะวันตก
2 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
262°ตะวันตก
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
82%
95%
59%
68%
84%
91%
68%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
83%
27%
11%
77%
76%
39%
11%
79%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
84°F
93°F
93°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
70°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
100°F
91°F
102°F
100°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
168°ใต้
7 mph
159°ใต้
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
68%
65%
71%
56%
54%
73%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
96%
97%
99%
59%
84%
51%
99%
96%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.47 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
82°F
82°F
82°F
82°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
63°F
64°F
61°F
59°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
57%
58%
51%
48%
71%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
89%
6%
4%
4%
99%
99%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.49 นิ้ว
0.29 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด