The Time Now > ไต้หวัน > Lugu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 10:56:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8156 กิโลเมตรจาก Lugu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
1.86 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
89%
29.95 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:44 AM
5:57 PM
12:13
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:17 AM
6:50 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
90°F
77°F
73°F
86°F
90°F
77°F
ระดับที่สบาย
70°F
75°F
104°F
81°F
72°F
95°F
102°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
73°F
70°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
100%
65%
86%
89%
69%
64%
89%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
72%
80%
12%
11%
9%
41%
77%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
77°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
57°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
99°F
95°F
73°F
64°F
75°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
63°F
59°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
5 mph
180°ใต้
4 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
290°ตะวันตก
1 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
69%
73%
70%
74%
75%
83%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
84%
93%
99%
99%
95%
94%
91%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.44 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
66°F
63°F
72°F
66°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
260°ตะวันตก
3 mph
250°ตะวันตก
1 mph
200°ใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
110°ตะวันออก
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
0
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
78%
67%
90%
74%
84%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
81%
93%
94%
55%
99%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.74 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด