The Time Now > ไต้หวัน > Lugu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 12:36:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
8156 กิโลเมตรจาก Lugu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
11.18 mph 20° เหนือ
94%
29.98 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 28 ก.พ. 2564, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
5:58 PM
11:37
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:59 PM
6:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
73°F
84°F
66°F
59°F
59°F
86°F
68°F
ระดับที่สบาย
59°F
75°F
84°F
66°F
59°F
59°F
86°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
59°F
61°F
59°F
55°F
57°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
109°ตะวันออก
4 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
292°ตะวันตก
2 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
290°ตะวันตก
7 mph
288°ตะวันตก
2 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
61%
45%
77%
86%
91%
43%
76%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
3%
3%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
84°F
81°F
82°F
82°F
84°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
55°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
81°F
79°F
81°F
79°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
57°F
59°F
59°F
54°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
291°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
6 mph
291°ตะวันตก
6 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
291°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
48%
48%
53%
50%
43%
57%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
41%
45%
46%
39%
51%
59%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
55%
58%
50%
50%
49%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
40%
51%
41%
6%
6%
5%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด