The Time Now > ไต้หวัน > Lugu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 4:49:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8156 กิโลเมตรจาก Lugu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
60.8°F
ไม่มีลม
78%
30.15 "Hg
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 4:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
5:11 PM
10:41
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:13 PM
7:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
57°F
57°F
81°F
63°F
61°F
59°F
81°F
ระดับที่สบาย
59°F
57°F
57°F
81°F
63°F
61°F
59°F
81°F
จุดน้ำค้าง
54°F
45°F
46°F
54°F
54°F
46°F
46°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
64%
68%
39%
71%
63%
64%
40%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
14 ไมล์
21 ไมล์
20 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
24 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
82°F
84°F
82°F
73°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
61°F
59°F
55°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
81°F
79°F
68°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
55°F
59°F
59°F
61°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
290°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
46%
47%
49%
52%
76%
60%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
3%
5%
63%
8%
48%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
54°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
61°F
59°F
59°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
290°ตะวันตก
4 mph
20°เหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
80°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
70%
66%
57%
57%
58%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
40%
48%
49%
47%
42%
41%
65%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด