The Time Now > ไต้หวัน > Lugu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 2:29:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8156 กิโลเมตรจาก Lugu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
84.63°F
66.2°F
ไม่มีลม
58%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
5:25 PM
11:28
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
1:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:12 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
81°F
86°F
68°F
64°F
64°F
84°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
81°F
88°F
68°F
64°F
64°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
3
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
87%
53%
43%
82%
85%
92%
51%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
10%
8%
7%
6%
10%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
280°ตะวันตก
6 mph
289°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
285°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
49%
55%
57%
56%
60%
57%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
45%
42%
39%
47%
50%
47%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
93°F
93°F
97°F
93°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
79°F
75°F
79°F
73°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
350°เหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
95%
75%
81%
72%
63%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
75%
81%
93%
62%
56%
73%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.76 นิ้ว
1.36 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugu

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด