The Time Now > ไต้หวัน > Kaohsiung > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kaohsiung, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563 7:51:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kaohsiung International Airport

ฝนกระจาย. เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8146 กิโลเมตรจาก Kaohsiung
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
ไม่มีลม
79%
29.74 "Hg
พ. 15 ก.ค. 2563, 7:30 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:22 AM
6:46 PM
13:24
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:49 AM
1:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kaohsiung

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 3:39 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
81°F
88°F
88°F
82°F
79°F
88°F
90°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
104°F
102°F
91°F
86°F
102°F
106°F
จุดน้ำค้าง
79°F
77°F
77°F
79°F
77°F
75°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
198°ใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
281°ตะวันตก
4 mph
263°ตะวันตก
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
264°ตะวันตก
10 mph
256°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
89%
73%
73%
86%
87%
73%
68%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
78%
77%
84%
73%
76%
81%
84%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kaohsiung

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
90°F
91°F
93°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
81°F
81°F
79°F
86°F
86°F
84°F
ระดับที่สบาย
102°F
104°F
102°F
104°F
106°F
108°F
109°F
106°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
251°ตะวันตก
9 mph
259°ตะวันตก
10 mph
272°ตะวันตก
9 mph
194°ใต้
12 mph
181°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
63%
70%
66%
62%
67%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
40%
48%
9%
49%
50%
5%
ฝนตก
1.33 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
พฤ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
95°F
97°F
97°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
ระดับที่สบาย
106°F
111°F
117°F
115°F
117°F
115°F
115°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
250°ตะวันตก
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
67%
65%
59%
61%
60%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
7%
46%
39%
4%
4%
4%
5%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kaohsiung

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 3:39 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด