The Time Now > ไต้หวัน > Hualian > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hualian, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 7:34:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wuchia Observatory

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8204 กิโลเมตรจาก Hualian
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.38°F
59°F
12.43 mph 20° เหนือ
65%
30.07 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
5:27 PM
11:37
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:34 PM
6:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hualian

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
75°F
72°F
66°F
66°F
77°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
70°F
66°F
66°F
79°F
72°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
63°F
66°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
12°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
71%
85%
88%
99%
78%
88%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
30%
11%
6%
7%
26%
33%
26%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hualian

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
79°F
75°F
75°F
72°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
70°F
70°F
68°F
64°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
79°F
79°F
75°F
72°F
68°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
70°F
68°F
68°F
64°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
78%
80%
81%
85%
89%
86%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
46%
72%
69%
51%
52%
52%
59%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
68°F
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
68°F
70°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
17 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
87%
76%
81%
87%
89%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
48%
49%
60%
63%
62%
62%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hualian

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด