The Time Now > ไต้หวัน > Hsinchu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hsinchu, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 8:06:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fuzhou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
8152 กิโลเมตรจาก Hsinchu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
48.2°F
5.59 mph 10° เหนือ
49%
30.18 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:53 AM
5:29 PM
11:36
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:36 PM
6:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hsinchu

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
81°F
73°F
73°F
72°F
79°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
84°F
75°F
72°F
73°F
81°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
63°F
66°F
66°F
68°F
68°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
6
4
4
5
6
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
60%
78%
83%
89%
73%
82%
84%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
9%
6%
11%
11%
12%
12%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hsinchu

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
77°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
68°F
66°F
66°F
59°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
23 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
20°เหนือ
15 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
6
6
6
6
6
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
76%
75%
66%
67%
57%
60%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
45%
59%
5%
6%
6%
55%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
59°F
61°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
5
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
63%
61%
67%
63%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
52%
50%
52%
58%
56%
54%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hsinchu

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด