The Time Now > ไต้หวัน > Daxi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Daxi, ไต้หวัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563 2:30:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chiang Kai Shek

เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8170 กิโลเมตรจาก Daxi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
100.74°F
82.4°F
8.7 mph 250° ตะวันตก
94%
29.68 "Hg
พ. 15 ก.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
6:47 PM
13:33
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:10 AM
1:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Daxi

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 9:31 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
88°F
91°F
84°F
77°F
88°F
90°F
81°F
ระดับที่สบาย
79°F
99°F
108°F
90°F
81°F
97°F
104°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
269°ตะวันตก
12 mph
261°ตะวันตก
6 mph
191°ใต้
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
250°ตะวันตก
6 mph
191°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
2
2
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
70%
60%
71%
82%
63%
63%
76%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
83%
78%
11%
12%
12%
46%
44%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Daxi

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
72°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
104°F
99°F
102°F
102°F
99°F
88°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
256°ตะวันตก
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
67%
61%
60%
71%
66%
62%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
57%
6%
6%
99%
99%
51%
40%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
0.84 นิ้ว
0.8 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
93°F
93°F
95°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
91°F
91°F
91°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
68°F
66°F
66°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
58%
52%
49%
49%
62%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
6%
5%
5%
5%
51%
39%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Daxi

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 9:31 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด