The Time Now > ซีเรีย > Idlib > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Idlib, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 4:25:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3422 กิโลเมตรจาก Idlib
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
5.59 mph 100° ตะวันออก
74%
29.86 "Hg
ศ. 25 ก.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
6:26 PM
12:3
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:05 PM
11:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 3:21 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
86°F
70°F
66°F
64°F
86°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
70°F
66°F
64°F
84°F
70°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
64°F
64°F
64°F
59°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
270°ตะวันตก
17 mph
266°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
6 mph
266°ตะวันตก
9 mph
267°ตะวันตก
15 mph
264°ตะวันตก
8 mph
266°ตะวันตก
7 mph
269°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
42%
81%
95%
95%
41%
78%
87%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
22 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
24 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
93°F
99°F
99°F
109°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
75°F
54°F
27°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
88°F
91°F
91°F
86°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
50°F
46°F
45°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
266°ตะวันตก
15 mph
266°ตะวันตก
8 mph
266°ตะวันตก
9 mph
277°ตะวันตก
10 mph
274°ตะวันตก
19 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
260°ตะวันตก
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
5
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
48%
36%
22%
19%
22%
19%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
0%
1%
1%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
86°F
88°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
46°F
54°F
55°F
55°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
81°F
82°F
84°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
50°F
52°F
50°F
52°F
50°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
260°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
32%
35%
31%
31%
34%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
57%
5%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 3:21 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด