The Time Now > ซีเรีย > Idlib > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Idlib, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 2:32:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3422 กิโลเมตรจาก Idlib
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
80.31°F
62.6°F
6.84 mph 90° ตะวันออก
58%
29.98 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
5:58 PM
11:19
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:09 PM
7:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 9:13 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
63°F
86°F
72°F
64°F
61°F
84°F
72°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
84°F
75°F
64°F
61°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
50°F
54°F
54°F
55°F
52°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
103°ตะวันออก
4 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
292°ตะวันตก
3 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
3 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
64%
29%
52%
70%
80%
34%
67%
ทัศนวิสัย
29 ไมล์
17 ไมล์
17 ไมล์
19 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
2%
2%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
81°F
77°F
77°F
79°F
73°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
64°F
64°F
63°F
57°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
59°F
59°F
57°F
52°F
43°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
286°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
12 mph
268°ตะวันตก
12 mph
267°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
4
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
40%
51%
57%
58%
40%
34%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
50°F
39°F
34°F
32°F
36°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
260°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
3 mph
100°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
1 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
33%
23%
22%
24%
20%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Idlib

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 9:13 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด