The Time Now > ซีเรีย > Damascus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Damascus, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 เมษายน 2561 1:20:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Damascus Int. Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3305 กิโลเมตรจาก Damascus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
54.57°F
46.4°F
11.18 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
67%
29.8 "Hg
10 ไมล์
ส. 21 เม.ย. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
7:08 PM
13:9
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:27 AM
11:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 9:09 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
61°F
70°F
59°F
48°F
46°F
66°F
57°F
ระดับที่สบาย
50°F
61°F
75°F
59°F
45°F
43°F
66°F
57°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
39°F
43°F
43°F
43°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
273°ตะวันตก
12 mph
262°ตะวันตก
18 mph
262°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
5 mph
278°ตะวันตก
6 mph
95°ตะวันออก
6 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
14°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
56%
33%
54%
81%
90%
33%
52%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
14 ไมล์
24 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
1%
2%
7%
8%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
ส. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
66°F
75°F
77°F
66°F
77°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
46°F
46°F
46°F
54°F
48°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
75°F
75°F
64°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
32°F
32°F
39°F
36°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
270°ตะวันตก
8 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
97°ตะวันออก
14 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
8 mph
190°ใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
36%
22%
20%
40%
25%
33%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
2%
3%
67%
6%
33%
27%
ฝนตก
-
-
-
-
0.24 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
ส. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
54°F
54°F
54°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
39°F
41°F
45°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
260°ตะวันตก
19 mph
250°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
2
1
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
19%
16%
16%
19%
17%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
4%
4%
29%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 9:09 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด