The Time Now > ซีเรีย > Damascus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Damascus, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 2:33:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Damascus Int. Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3305 กิโลเมตรจาก Damascus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
59°F
18.02 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
69%
29.83 "Hg
10 ไมล์
ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
7:20 PM
13:23
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:11 AM
10:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 9:10 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
75°F
97°F
77°F
63°F
61°F
95°F
75°F
ระดับที่สบาย
64°F
77°F
93°F
77°F
63°F
61°F
91°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
52°F
43°F
50°F
52°F
52°F
43°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
265°ตะวันตก
6 mph
255°ตะวันตก
12 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
266°ตะวันตก
9 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
275°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
44%
15%
39%
72%
69%
17%
45%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
33 ไมล์
47 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
30 ไมล์
46 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
95°F
93°F
93°F
95°F
97°F
95°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
88°F
88°F
90°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
48°F
46°F
45°F
39°F
37°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
259°ตะวันตก
11 mph
274°ตะวันตก
11 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
19%
23%
21%
19%
14%
14%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
99°F
99°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
34°F
45°F
45°F
48°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
14 mph
270°ตะวันตก
13 mph
270°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
16%
17%
19%
21%
21%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 9:10 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด