The Time Now > ซีเรีย > Damascus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Damascus, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 11:19:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Damascus Int. Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3305 กิโลเมตรจาก Damascus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
53.6°F
11.18 mph 20° เหนือ
68%
29.98 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
5:52 PM
11:7
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:02 AM
3:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 9:12 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
63°F
57°F
59°F
70°F
61°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
55°F
59°F
75°F
61°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
48°F
52°F
52°F
54°F
50°F
50°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
80°ตะวันออก
11 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
165°ใต้
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
65%
81%
81%
52%
68%
88%
98%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
11%
63%
58%
29%
8%
62%
6%
ฝนตก
-
-
0.29 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
73°F
72°F
72°F
72°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
52°F
52°F
52°F
50°F
50°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
77°F
75°F
68°F
68°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
50°F
48°F
43°F
39°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
98°ตะวันออก
6 mph
79°ตะวันออก
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
258°ตะวันตก
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
55%
45%
50%
47%
39%
38%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
63%
94%
4%
49%
5%
4%
4%
3%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.59 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
39°F
45°F
46°F
39°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
15 mph
250°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
35%
35%
45%
46%
34%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
4%
6%
6%
4%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 9:12 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด