The Time Now > ซีเรีย > Damascus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Damascus, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 9:44:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Damascus Int. Airport

หมอก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3305 กิโลเมตรจาก Damascus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
37.94°F
41°F
7.46 mph 280° ตะวันตก
93%
30.04 "Hg
3.11 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
5:21 PM
11:5
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:48 AM
7:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
43°F
41°F
34°F
59°F
46°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
61°F
41°F
41°F
32°F
59°F
45°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
37°F
39°F
36°F
37°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
107°ตะวันออก
4 mph
85°ตะวันออก
4 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
93%
88%
100%
42%
68%
82%
97%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
10%
10%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
57°F
61°F
57°F
61°F
61°F
61°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
37°F
43°F
41°F
41°F
41°F
45°F
ระดับที่สบาย
57°F
55°F
59°F
54°F
57°F
57°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
36°F
41°F
39°F
43°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
79°ตะวันออก
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
14 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
51%
42%
60%
50%
55%
26%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
38%
33%
0%
4%
6%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
55°F
66°F
68°F
68°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
43°F
43°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
36°F
37°F
37°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
280°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
2 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
43%
26%
24%
25%
23%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
40%
6%
4%
5%
5%
3%
2%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Damascus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด