The Time Now > ซีเรีย > Aleppo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aleppo, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 2:51:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3457 กิโลเมตรจาก Aleppo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
6.84 mph 110° ตะวันออก
78%
29.89 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:26 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:02 PM
10:55 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
75°F
91°F
72°F
66°F
66°F
90°F
72°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
90°F
73°F
66°F
66°F
88°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
59°F
64°F
64°F
64°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
249°ตะวันตก
12 mph
273°ตะวันตก
16 mph
274°ตะวันตก
9 mph
278°ตะวันตก
7 mph
255°ตะวันตก
11 mph
259°ตะวันตก
17 mph
271°ตะวันตก
12 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
70%
35%
78%
94%
96%
36%
79%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
31 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
30 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
0%
2%
2%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
88°F
93°F
91°F
99°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
75°F
72°F
54°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
88°F
86°F
86°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
59°F
61°F
55°F
57°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
274°ตะวันตก
16 mph
271°ตะวันตก
16 mph
264°ตะวันตก
14 mph
277°ตะวันตก
17 mph
273°ตะวันตก
25 mph
270°ตะวันตก
21 mph
260°ตะวันตก
19 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
6
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
44%
42%
40%
36%
38%
33%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
2%
2%
2%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
90°F
90°F
91°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
50°F
54°F
55°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
84°F
84°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
39°F
45°F
48°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
280°ตะวันตก
12 mph
280°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
13 mph
270°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
28%
18%
23%
23%
20%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
3%
5%
4%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด