The Time Now > ซีเรีย > Aleppo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aleppo, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 4:49:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3457 กิโลเมตรจาก Aleppo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77.05°F
46.4°F
5.59 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
38%
29.74 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 เม.ย. 2564, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:53 AM
7:08 PM
13:15
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:42 AM
1:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 3:29 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
90°F
68°F
55°F
64°F
77°F
59°F
50°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
68°F
54°F
64°F
75°F
59°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
39°F
37°F
43°F
30°F
32°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
351°เหนือ
16 mph
251°ตะวันตก
8 mph
273°ตะวันตก
7 mph
287°ตะวันตก
13 mph
273°ตะวันตก
16 mph
271°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
6 mph
283°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
4
3
3
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
22%
35%
51%
43%
17%
34%
78%
ทัศนวิสัย
29 ไมล์
37 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
34 ไมล์
19 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
1%
1%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
77°F
77°F
82°F
88°F
97°F
84°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
54°F
50°F
48°F
52°F
72°F
59°F
32°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
75°F
79°F
82°F
84°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
32°F
32°F
41°F
37°F
39°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
254°ตะวันตก
15 mph
274°ตะวันตก
13 mph
273°ตะวันตก
6 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
107°ตะวันออก
9 mph
280°ตะวันตก
16 mph
270°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
20%
21%
24%
19%
18%
27%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
0%
1%
1%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
81°F
84°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
27°F
34°F
45°F
45°F
50°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
86°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
30°F
28°F
36°F
41°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
290°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
260°ตะวันตก
14 mph
280°ตะวันตก
12 mph
290°ตะวันตก
12 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
19%
15%
14%
18%
21%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
6%
3%
3%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 3:29 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด