The Time Now > ซีเรีย > Aleppo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aleppo, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 6:46:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3457 กิโลเมตรจาก Aleppo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
57.2°F
1.86 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
73%
29.89 "Hg
อ. 25 ก.ย. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:26 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:25 PM
5:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:26 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
91°F
77°F
66°F
66°F
88°F
75°F
68°F
ระดับที่สบาย
64°F
88°F
77°F
66°F
66°F
86°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
41°F
54°F
63°F
64°F
54°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
279°ตะวันตก
11 mph
273°ตะวันตก
9 mph
271°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
9 mph
272°ตะวันตก
11 mph
265°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
6 mph
273°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
17%
47%
84%
95%
31%
61%
90%
ทัศนวิสัย
34 ไมล์
48 ไมล์
27 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
35 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
5%
5%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
88°F
88°F
88°F
86°F
82°F
81°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
79°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
45°F
55°F
52°F
52°F
57°F
52°F
45°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
274°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
7 mph
281°ตะวันตก
11 mph
282°ตะวันตก
12 mph
272°ตะวันตก
13 mph
280°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
37%
30%
31%
39%
37%
30%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
2%
2%
6%
9%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
95°F
95°F
99°F
100°F
100°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
63°F
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
23°F
19°F
25°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
200°ใต้
19 mph
250°ตะวันตก
5 mph
340°เหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
100°ตะวันออก
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
5
2
3
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
36%
14%
12%
14%
18%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
34%
5%
3%
3%
6%
53%
26%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
-
-
-
-
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:26 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด