The Time Now > ซีเรีย > Aleppo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aleppo, ซีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 8:00:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lattakia Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
3457 กิโลเมตรจาก Aleppo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.72°F
71.6°F
6.84 mph 180° ใต้
79%
29.68 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:27 AM
7:46 PM
14:19
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:20 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 3:02 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
90°F
79°F
73°F
72°F
93°F
81°F
73°F
ระดับที่สบาย
73°F
91°F
81°F
72°F
75°F
95°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
66°F
68°F
68°F
63°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
271°ตะวันตก
21 mph
262°ตะวันตก
17 mph
270°ตะวันตก
15 mph
273°ตะวันตก
17 mph
279°ตะวันตก
18 mph
269°ตะวันตก
18 mph
272°ตะวันตก
15 mph
278°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
4
5
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
42%
67%
84%
85%
38%
63%
82%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
24 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
30 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
93°F
95°F
97°F
97°F
90°F
120°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
93°F
95°F
90°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
61°F
59°F
57°F
50°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
267°ตะวันตก
19 mph
273°ตะวันตก
19 mph
278°ตะวันตก
19 mph
280°ตะวันตก
19 mph
277°ตะวันตก
22 mph
266°ตะวันตก
23 mph
260°ตะวันตก
22 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
5
5
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
42%
37%
31%
29%
23%
32%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
109°F
108°F
106°F
109°F
106°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
57°F
54°F
48°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
24 mph
260°ตะวันตก
24 mph
260°ตะวันตก
19 mph
280°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
18 mph
280°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
6
5
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
48%
35%
31%
25%
25%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
3%
4%
4%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aleppo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 3:02 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด