The Time Now > สวีเดน > Lund > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lund, สวีเดน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 5:41:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malmo / Sturup

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3924 กิโลเมตรจาก Lund
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
50°F
14.91 mph 280° ตะวันตก
64%
30.21 "Hg
อา. 12 ก.ค. 2563, 5:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:40 AM
9:44 PM
17:4
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:34 AM
12:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
55°F
57°F
63°F
59°F
52°F
54°F
63°F
ระดับที่สบาย
57°F
54°F
55°F
63°F
57°F
52°F
52°F
63°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
50°F
48°F
48°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
288°ตะวันตก
11 mph
276°ตะวันตก
12 mph
285°ตะวันตก
7 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
81%
78%
63%
70%
89%
94%
67%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
12%
12%
5%
6%
12%
12%
44%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
66°F
70°F
68°F
66°F
68°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
55°F
52°F
55°F
52°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
66°F
68°F
66°F
64°F
68°F
64°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
55°F
57°F
55°F
59°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
285°ตะวันตก
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
284°ตะวันตก
8 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
250°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
20 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
68%
68%
70%
67%
79%
60%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
56%
65%
57%
62%
55%
54%
41%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
72°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
52°F
52°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
70°F
77°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
55°F
59°F
64°F
66°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
23 mph
270°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
250°ตะวันตก
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
6
4
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
65%
68%
76%
86%
84%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
49%
6%
46%
80%
73%
59%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด