The Time Now > สวีเดน > Lund > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lund, สวีเดน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 8:41:44 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malmo / Sturup

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
3924 กิโลเมตรจาก Lund
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
54.18°F
53.6°F
5.59 mph 160° ใต้
94%
29.62 "Hg
2.36 ไมล์
พ. 23 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
7:02 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:10 PM
10:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 8:19 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
61°F
63°F
52°F
50°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
54°F
61°F
63°F
52°F
46°F
54°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
52°F
55°F
50°F
46°F
48°F
54°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
159°ใต้
12 mph
190°ใต้
17 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
271°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
81%
60%
82%
94%
93%
94%
91%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
41%
7%
5%
3%
52%
57%
62%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.24 นิ้ว
0.82 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
57°F
57°F
63°F
59°F
61°F
61°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
50°F
50°F
46°F
43°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
61°F
54°F
55°F
63°F
54°F
61°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
48°F
55°F
50°F
43°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
197°ใต้
9 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
70°ตะวันออก
11 mph
107°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
93%
75%
81%
78%
52%
65%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
96%
66%
79%
55%
6%
44%
44%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
1.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
66°F
66°F
66°F
64°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
48°F
50°F
52°F
52°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
63°F
63°F
66°F
54°F
61°F
จุดน้ำค้าง
57°F
50°F
54°F
54°F
61°F
45°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
80°ตะวันออก
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
250°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
73%
70%
73%
83%
62%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
79%
48%
6%
6%
66%
74%
3%
ฝนตก
1.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.5 นิ้ว
0.51 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 2:21 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด