The Time Now > สวีเดน > Lund > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lund, สวีเดน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2562 12:33:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malmo / Sturup

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3924 กิโลเมตรจาก Lund
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
54.75°F
53.6°F
4.35 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
30.12 "Hg
10 ไมล์
อา. 16 มิ.ย. 2562, 11:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:22 AM
9:53 PM
17:31
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:53 PM
4:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 16 มิ.ย. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
63°F
68°F
64°F
54°F
55°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
52°F
63°F
68°F
64°F
52°F
54°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
54°F
55°F
52°F
54°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
248°ตะวันตก
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
184°ใต้
11 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
72%
61%
71%
95%
91%
56%
66%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
3%
3%
5%
8%
12%
27%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 16 มิ.ย. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 17 มิ.ย.
อ. 18 มิ.ย.
พ. 19 มิ.ย.
พฤ. 20 มิ.ย.
ศ. 21 มิ.ย.
ส. 22 มิ.ย.
อา. 23 มิ.ย.
จ. 24 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
73°F
75°F
68°F
64°F
64°F
66°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
61°F
55°F
54°F
50°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
77°F
66°F
63°F
64°F
66°F
70°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
61°F
55°F
54°F
52°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
159°ใต้
12 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
280°ตะวันตก
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
57%
62%
70%
72%
64%
51%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
40%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 25 มิ.ย.
พ. 26 มิ.ย.
พฤ. 27 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
ส. 29 มิ.ย.
อา. 30 มิ.ย.
จ. 01 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
63°F
63°F
61°F
61°F
63°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
52°F
54°F
55°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
73°F
61°F
63°F
61°F
61°F
61°F
57°F
จุดน้ำค้าง
61°F
55°F
57°F
52°F
50°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
260°ตะวันตก
24 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
270°ตะวันตก
21 mph
270°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
6
6
6
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
79%
86%
74%
67%
63%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
49%
57%
59%
72%
56%
58%
47%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lund

อัพเดทล่าสุด: อา. 16 มิ.ย. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด