The Time Now > ศรีลังกา > Kotikawatta > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kotikawatta, ศรีลังกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 12:55:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Thiruvananthapuram

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5533 กิโลเมตรจาก Kotikawatta
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
ไม่มีลม
79%
29.8 "Hg
3.11 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 12:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
6:02 PM
12:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:36 PM
3:59 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kotikawatta

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 11:49 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
86°F
84°F
79°F
79°F
84°F
86°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
99°F
93°F
84°F
82°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
264°ตะวันตก
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
85%
71%
75%
83%
87%
76%
71%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
47%
46%
55%
13%
46%
36%
30%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kotikawatta

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 8:52 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
91°F
91°F
93°F
91°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
264°ตะวันตก
8 mph
254°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
77%
76%
72%
72%
74%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
55%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
99°F
100°F
99°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
250°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
72%
76%
78%
73%
71%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
79%
48%
55%
99%
83%
49%
96%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kotikawatta

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 11:49 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด