The Time Now > ศรีลังกา > Kalmunai > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kalmunai, ศรีลังกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 8:54:24 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Katunayake

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
5664 กิโลเมตรจาก Kalmunai
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
ไม่มีลม
74%
29.77 "Hg
10 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 7:40 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:14 PM
11:58
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:27 PM
6:14 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kalmunai

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 5:48 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
82°F
84°F
79°F
75°F
81°F
84°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
88°F
82°F
75°F
86°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
68°F
70°F
68°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
288°ตะวันตก
6 mph
105°ตะวันออก
7 mph
98°ตะวันออก
6 mph
76°ตะวันออก
4 mph
341°เหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
72%
60%
73%
83%
70%
58%
73%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kalmunai

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 7:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
101°ตะวันออก
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
69°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
61%
64%
65%
65%
67%
69%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
5%
46%
40%
6%
39%
51%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
70°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
67%
69%
72%
72%
76%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
9%
47%
88%
86%
88%
96%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kalmunai

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 5:48 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด