The Time Now > ศรีลังกา > Jaffna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jaffna, ศรีลังกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 4:03:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Katunayake

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5544 กิโลเมตรจาก Jaffna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
ไม่มีลม
75%
29.74 "Hg
จ. 26 ต.ค. 2563, 3:40 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
5:48 PM
11:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:38 PM
1:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 11:49 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
84°F
86°F
81°F
79°F
79°F
86°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
93°F
97°F
86°F
81°F
82°F
95°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
15°เหนือ
7 mph
352°เหนือ
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
349°เหนือ
7 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
89%
74%
66%
84%
89%
86%
68%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
11%
28%
9%
10%
22%
10%
8%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
71%
75%
76%
69%
69%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
41%
11%
52%
90%
6%
6%
7%
20%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
อ. 10 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
97°F
100°F
97°F
97°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
10°เหนือ
7 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
7 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
76%
68%
73%
67%
68%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
74%
99%
42%
9%
6%
6%
42%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 11:49 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด