The Time Now > ศรีลังกา > Jaffna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jaffna, ศรีลังกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 11:42:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Katunayake

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5544 กิโลเมตรจาก Jaffna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
92.7°F
69.8°F
5.59 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
55%
29.95 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 10:40 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:13 PM
11:41
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:58 AM
9:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 5:48 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
77°F
75°F
75°F
84°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
79°F
75°F
77°F
90°F
79°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
68°ตะวันออก
8 mph
75°ตะวันออก
6 mph
75°ตะวันออก
6 mph
95°ตะวันออก
10 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
87°ตะวันออก
7 mph
86°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
81%
88%
85%
61%
80%
85%
83%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
78°ตะวันออก
9 mph
76°ตะวันออก
11 mph
83°ตะวันออก
12 mph
79°ตะวันออก
12 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
64%
63%
67%
77%
71%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
5%
52%
50%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
63%
65%
66%
65%
73%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
5%
51%
45%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jaffna

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 5:48 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด