The Time Now > สเปน > Zaragoza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaragoza, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 7:27:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zaragoza / Aeropuerto

หมอกบาง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
2882 กิโลเมตรจาก Zaragoza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
40.14°F
44.6°F
7.46 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
100%
30.24 "Hg
1.86 ไมล์
จ. 17 ก.พ. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:58 AM
6:37 PM
10:39
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:11 AM
12:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 1:38 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
64°F
50°F
45°F
43°F
55°F
46°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
64°F
45°F
37°F
36°F
50°F
41°F
34°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
39°F
37°F
34°F
36°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
266°ตะวันตก
18 mph
284°ตะวันตก
21 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
5
5
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
57%
68%
77%
71%
48%
61%
78%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
10%
5%
1%
1%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 17 ก.พ.
อ. 18 ก.พ.
พ. 19 ก.พ.
พฤ. 20 ก.พ.
ศ. 21 ก.พ.
ส. 22 ก.พ.
อา. 23 ก.พ.
จ. 24 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
55°F
57°F
59°F
57°F
57°F
61°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
43°F
39°F
36°F
45°F
36°F
39°F
43°F
ระดับที่สบาย
61°F
48°F
52°F
55°F
54°F
52°F
59°F
61°F
จุดน้ำค้าง
46°F
36°F
36°F
37°F
39°F
32°F
28°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
270°ตะวันตก
17 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
283°ตะวันตก
3 mph
290°ตะวันตก
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
2
4
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
51%
50%
51%
54%
40%
29%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 25 ก.พ.
พ. 26 ก.พ.
พฤ. 27 ก.พ.
ศ. 28 ก.พ.
ส. 29 ก.พ.
อา. 01 มี.ค.
จ. 02 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
52°F
52°F
54°F
59°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
39°F
37°F
37°F
41°F
41°F
37°F
ระดับที่สบาย
50°F
48°F
48°F
48°F
54°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
36°F
28°F
25°F
36°F
39°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
31 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
28 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
7
4
2
3
6
3
0
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
37%
33%
54%
47%
43%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
3%
4%
6%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 1:38 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด