The Time Now > สเปน > Zaragoza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaragoza, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 8:57:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zaragoza / Aeropuerto

แดดออก. เย็น.
ระยะทาง
2882 กิโลเมตรจาก Zaragoza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
48.2°F
42.8°F
ไม่มีลม
82%
30.04 "Hg
10 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:58 AM
7:47 PM
11:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:15 PM
5:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
57°F
55°F
75°F
64°F
61°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
57°F
54°F
77°F
64°F
61°F
66°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
48°F
46°F
46°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
289°ตะวันตก
9 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
77°ตะวันออก
10 mph
249°ตะวันตก
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
39%
69%
71%
35%
57%
66%
57%
ทัศนวิสัย
35 ไมล์
32 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
27 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
3%
2%
3%
11%
7%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
75°F
64°F
64°F
66°F
64°F
70°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
54°F
50°F
48°F
48°F
48°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
55°F
63°F
64°F
64°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
45°F
37°F
41°F
37°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
291°ตะวันตก
19 mph
271°ตะวันตก
16 mph
264°ตะวันตก
15 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
280°ตะวันตก
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
27 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
5
4
4
4
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
36%
60%
40%
42%
39%
53%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
47%
66%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
70°F
63°F
63°F
63°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
52°F
46°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
70°F
61°F
54°F
55°F
63°F
จุดน้ำค้าง
45°F
41°F
45°F
39°F
32°F
37°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
32 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
33 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
32 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
3
7
7
7
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
36%
43%
44%
34%
45%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
6%
4%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaragoza

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด