The Time Now > สเปน > Valladolid > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valladolid, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 8:13:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valladolid / Villanubla

ฝน. เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
2896 กิโลเมตรจาก Valladolid
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
39.18°F
44.6°F
9.94 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
100%
29.68 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:38 AM
7:27 PM
10:49
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:26 AM
4:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
48°F
46°F
43°F
41°F
59°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
39°F
46°F
43°F
37°F
36°F
57°F
50°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
45°F
41°F
39°F
46°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
261°ตะวันตก
9 mph
251°ตะวันตก
9 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
192°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
92%
94%
94%
97%
65%
89%
96%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
44%
72%
68%
55%
28%
10%
9%
34%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
59°F
64°F
66°F
68°F
66°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
41°F
41°F
41°F
46°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
45°F
54°F
61°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
50°F
45°F
45°F
43°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
171°ใต้
3 mph
180°ใต้
3 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
2 mph
180°ใต้
2 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
75%
65%
50%
49%
47%
42%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
62%
6%
1%
4%
41%
39%
40%
ฝนตก
1.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
57°F
48°F
46°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
46°F
41°F
37°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
63°F
59°F
55°F
41°F
39°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
37°F
43°F
46°F
32°F
36°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
10°เหนือ
14 mph
340°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
53%
67%
51%
67%
70%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
50%
48%
50%
56%
59%
56%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.24 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด