The Time Now > สเปน > Valladolid > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valladolid, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 7:35:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valladolid / Villanubla

เมฆมากเป็นส่วนมาก. เย็น.
ระยะทาง
2896 กิโลเมตรจาก Valladolid
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
42.31°F
46.4°F
14.91 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
30.18 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:35 AM
6:29 PM
9:54
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:45 AM
10:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
48°F
45°F
43°F
50°F
48°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
41°F
36°F
46°F
45°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
45°F
43°F
45°F
46°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
92%
99%
100%
82%
91%
91%
94%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
56%
11%
33%
50%
34%
11%
32%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
57°F
59°F
63°F
61°F
50°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
48°F
46°F
45°F
41°F
37°F
34°F
ระดับที่สบาย
45°F
46°F
54°F
55°F
59°F
57°F
45°F
46°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
50°F
50°F
48°F
43°F
32°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
174°ใต้
4 mph
190°ใต้
14 mph
280°ตะวันตก
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
2
2
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
82%
82%
77%
71%
59%
48%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
76%
62%
71%
59%
4%
2%
6%
5%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
52°F
43°F
45°F
43°F
43°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
43°F
50°F
34°F
39°F
37°F
36°F
46°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
39°F
32°F
28°F
27°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
13 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
4
3
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
44%
94%
60%
54%
50%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
48%
62%
48%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valladolid

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด