The Time Now > สเปน > Oviedo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oviedo, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 9:43:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Asturias / Aviles

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3021 กิโลเมตรจาก Oviedo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.49°F
53.6°F
3.11 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
88%
30.27 "Hg
ส. 25 พ.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
9:49 PM
14:58
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:06 AM
11:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
57°F
50°F
50°F
68°F
61°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
57°F
48°F
48°F
68°F
61°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
50°F
55°F
54°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
11°เหนือ
5 mph
20°เหนือ
4 mph
190°ใต้
4 mph
196°ใต้
ไม่มีลม
6 mph
10°เหนือ
4 mph
187°ใต้
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
78%
92%
100%
65%
81%
94%
100%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
2%
0%
2%
2%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
68°F
66°F
63°F
66°F
68°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
50°F
50°F
46°F
43°F
52°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
64°F
61°F
64°F
66°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
55°F
55°F
50°F
48°F
46°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
172°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
194°ใต้
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
168°ใต้
6 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
68%
74%
66%
57%
50%
42%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
5%
41%
2%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 02 มิ.ย.
จ. 03 มิ.ย.
อ. 04 มิ.ย.
พ. 05 มิ.ย.
พฤ. 06 มิ.ย.
ศ. 07 มิ.ย.
ส. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
70°F
68°F
68°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
57°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
68°F
68°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
45°F
54°F
54°F
50°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
20°เหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
180°ใต้
4 mph
190°ใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
100°ตะวันออก
6 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
40%
42%
58%
59%
53%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
39%
66%
78%
66%
46%
77%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด