The Time Now > สเปน > Oviedo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oviedo, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 9:37:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Asturias / Aviles

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3021 กิโลเมตรจาก Oviedo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
54.73°F
53.6°F
24.85 mph 280° ตะวันตก
82%
29.89 "Hg
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:47 AM
5:47 PM
9:
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:06 PM
9:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
54°F
48°F
46°F
61°F
55°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
57°F
54°F
45°F
45°F
61°F
54°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
52°F
46°F
43°F
43°F
50°F
45°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
258°ตะวันตก
6 mph
248°ตะวันตก
6 mph
201°ใต้
6 mph
173°ใต้
3 mph
202°ใต้
6 mph
174°ใต้
4 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
75%
86%
84%
67%
70%
88%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
30%
27%
63%
6%
7%
10%
65%
69%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
54°F
48°F
46°F
46°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
46°F
48°F
43°F
41°F
34°F
45°F
39°F
ระดับที่สบาย
57°F
59°F
52°F
45°F
43°F
43°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
50°F
45°F
43°F
37°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
258°ตะวันตก
4 mph
188°ใต้
3 mph
91°ตะวันออก
2 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
258°ตะวันตก
6 mph
166°ใต้
4 mph
170°ใต้
2 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
68%
90%
94%
90%
74%
69%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
82%
5%
90%
99%
89%
6%
58%
51%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
0.53 นิ้ว
2.57 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
57°F
52°F
46°F
41°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
37°F
41°F
41°F
36°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
52°F
55°F
45°F
39°F
36°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
50°F
43°F
46°F
41°F
37°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
180°ใต้
7 mph
340°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
11 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
63%
89%
94%
91%
89%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
44%
66%
84%
59%
55%
59%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.95 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oviedo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด