The Time Now > สเปน > Murcia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Murcia, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 7:51:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Murcia / San Javier

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2628 กิโลเมตรจาก Murcia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
68°F
6.84 mph 340° เหนือ
100%
29.92 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 14 ต.ค. 2562, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:10 AM
7:30 PM
11:20
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:45 PM
7:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Murcia

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
81°F
70°F
55°F
55°F
73°F
61°F
50°F
ระดับที่สบาย
63°F
82°F
72°F
55°F
54°F
75°F
61°F
50°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
50°F
43°F
37°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
8 mph
78°ตะวันออก
4 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
200°ใต้
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
51%
78%
82%
60%
27%
62%
88%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
15 ไมล์
35 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
9%
7%
3%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Murcia

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
73°F
77°F
81°F
82°F
79°F
75°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
54°F
48°F
48°F
52°F
48°F
59°F
52°F
ระดับที่สบาย
81°F
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
39°F
46°F
46°F
46°F
52°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
184°ใต้
6 mph
273°ตะวันตก
6 mph
171°ใต้
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
30%
37%
33%
31%
42%
24%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
46%
2%
2%
3%
3%
6%
49%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
52°F
54°F
55°F
57°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
34°F
45°F
55°F
61°F
63°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
5 mph
160°ใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
35%
51%
58%
62%
66%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
4%
5%
6%
63%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Murcia

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:18 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด